Jednou z nejčastějších příčin úmrtí u žen jsou srdeční choroby. Přesto většina žen zanedbává prevenci

Fotografie: Getty Images

Pokud jste žena, možná byste měla vědět, že největší nebezpečí vám hrozí od vašeho srdce. Srdeční choroby totiž zůstávají hlavní příčinou úmrtí žen. Přibližně každá pátá žena zemře právě v souvislosti s onemocněním srdce. Ženy totiž často neznají příznaky srdečních onemocnění a neumí správně rozeznat to, když jim srdce dává najevo, že něco není v pořádku.

Ženy o své zdraví nepečují

Podle nedávného průzkumu, který probíhal v letech 2009 až 2019, se ukázalo, že jen necelá polovina žen má dobré povědomí o svém zdravotním stavu a vědí také, jaké jsou případné symptomy potíží se srdcem či cévní soustavou. Neorientují se ve varovných příznacích infarktu a ani neznají správnou první pomoc pro sebe nebo pro lidi ve svém okolí.

Vědce především nepříjemně překvapilo zjištění, že mladá generace žen žije stále méně a měně zdravý životní styl a jejich snaha pečovat o vlastní zdraví je skutečně velmi nízká.

Zvyšovat povědomí u žen je klíčové zejména proto, že se u nich příznaky infarktu mohou velmi lišit od příznaků, které běžně mají muži. Mezi typicky ženské příznaky infarktu například patří:

 • bolest nebo nepohodlí v zádech, čelisti, břiše nebo obou pažích
 • studený pot
 • dušnost s bolestí na hrudi
 • zvracení
 • tlak na hrudi
Fotografie: Freepik

Jaké jsou nejčastější příčiny onemocnění srdce u žen?

Mezi rizikové faktory srdečních onemocnění u žen patří:

 • vysoký krevní tlak
 • vysoký cholesterol
 • cukrovka
 • kouření
 • sedavý životní styl
 • obezita
 • rodinná anamnéza

Je však třeba si uvědomit, že i ženy, které nemají žádný rizikový faktor, mohou onemocnět. Srdce je velmi citlivý orgán a často se i po letech objeví skrytá vada, které vede k vážnému onemocnění, jež se musí urychleně řešit. Ženy vytížené prací a rodinou často ale na péči o své zdraví nemají čas, ani energii.

Jak zlepšit svůj životné styl?

U žen je tedy třeba soustavně pracovat na osvětě, a především je dovzdělávat v oblasti péče o vlastní zdraví a účinné prevence. Nestačí pouze vyhodnocovat rizikové faktory, ale je potřeba všechny ženy již od mladého věku pravidelně zvát k preventivním prohlídkám. Jakým způsobem ale můžete vy sami své šance na zdravý život vylepšit?

Jíst zdravě a zahrnout do své stravy ovoce, zeleninu a celozrnné potraviny – s nízkým obsahem nasycených tuků, cholesterolu, solí a přidaných cukrů.

 • Přestat kouřit.
 • Alkohol si dopřávat je výjimečně.
 • Naučit se zvládat stres.
 • Pravidelný pohyb.
 • Seznámit se s rodinnou anamnézou a dbát na včasnou prevenci.
 • Pravidelně si měřit krevní tlak a docházet na preventivní lékařské prohlídky.

Je samozřejmě jasné, že nejde jen o ženy. I muži mají jistě co vylepšovat, ale z dlouhodobých trendů je patrné, že jsou to paradoxně ženy, kdo své zdraví více zanedbává. Je to možná strach, možná nedostatek času nebo financí, ale jisté je, že je nutné apelovat zejména na ženské pohlaví, aby v péči o své zdraví nespoléhalo na náhodu, ale aktivně usilovalo o zachování pevného zdraví i do vyššího věku.

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]