Sklony k alkoholismu podle krevních skupin. Někteří pijí jen zřídka, jiní jsou neřízenými střelami

Fotografie: Depositphotos

Sklon k závislosti na alkoholu může být důsledkem mnoha faktorů, jedním z nich je i naše krevní skupina, která může určit, jak moc důležitou roli alkohol v našem životě hraje.

Podle vědců lidé s různými krevními skupinami reagují na alkohol odlišnými způsoby. Někdo trpí intolerancí, někdo je k němu imunní, další má naopak zvýšené sklony k tomu stát se alkoholikem. Stejně jako za spoustu jiných věcí v našem životě, i tyto odlišnosti můžeme připsat krevním skupinám, které již v první polovině 17. století vědecky podložil William Harvey. Dnes vědci dokážou popsat, jak lidé reagují na alkohol podle jednotlivých krevní skupin.

Jedinci s krevní skupinou 0

Jedná se o nejčastější typ krevní skupiny, vyskytuje se asi u 42% světové populace. Studie provedené americkými a japonskými odborníky ukázaly, že majitelé krevní skupiny 0 jsou vůči alkoholu nejodolnější. Jsou schopni své pití ovládat, jen zřídka jsou závislými. Měli by si však dát pozor, aby alkohol neužívali ve stresových situacích, zde se pak může alkoholismus rozvinout.

Fotografie: Depositphotos

Lidé s krevní skupinou A

Tato krevní skupina je známá asi u 37% všech obyvatel. Jedná se o pravý opak předchozí krevní skupiny, protože tito jedinci jsou k alkoholismu náchylní nejvíce. Rozhodně by se měli pití vyvarovat, protože mají nedostatek glukózy v krvi. Tento rizikový faktor pak může způsobit závislost na alkoholu při malých dávkách silných alkoholických nápojů. Pokud si nedokážete představit, že byste zcela přestali pít, omezte požívání alkoholu na malé dávky červeného vína.

Majitelé krevní skupiny B

Krevní skupina B je běžná u 13% světové populace. Tito jedinci se vyznačují špatnou tolerancí k alkoholu. V mladším věku alkoholickým nápojům příliš neholdují, ale jejich touha po něm se rozvíjí až postupem času. Což může vyvolat i určitou formu závislosti. Vzhledem k tomu, že majitelé krevní skupiny B jsou často velice kreativní, nejlepší inspiraci nacházejí právě po požití alkoholu.

Nejvzácnější krevní skupina AB

Krevní skupina AB je tou nejvzácnější, najdete ji totiž pouze u 8% obyvatel. Ačkoli časté a nekontrolované pití alkoholu může vyvolat závislost na alkoholu u každého, je nutno podotknout, že tito lidé se vyznačují naprosto neutrálním postojem k pití. Jen zřídka trpí závislostí. V podstatě člověk s krevní skupinou AB je ten typ, který se napije při zvláštních příležitostech, ví, kdy má dost, umí se bavit i bez alkoholu, zkrátka a dobře někdo, kdo má zcela zdravý postoj k alkoholu.

Zdroj: NCBI

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]