Rozpoznejte včas riziko mozkové mrtvice díky jasným příznakům

Fotografie: Freepik

Mozková mrtvice je provázena několika typickými příznaky, s jejichž pomocí se dá odhalit již v prvních stádiích. Tím, že se naučíte, co máte sledovat, můžete zachránit život člověku okolo nebo přímo sami sobě. Vzhledem k tomu, že během mrtvice dochází k poškození krevního oběhu, hraje se doslova o minuty, aby nedošlo k nevratnému poškození mozku.

Bolest na jedné straně obličeje

Náhlé a jinak nevysvětlitelné bolesti na jedné straně obličeje, ale i kdekoliv jinde po těle mohou být jedním z prvních příznaků. Obecně se říká, že ženy jsou pro rozvoj mozkové mrtvice více náchylné, takže při pozorování podobných příznaků se vyplatí navštívit doktora.

Rozmazané vidění

Druhým poměrně specifickým symptomem, který je předzvěstí mozkové mrtvice, jsou problémy s viděním. Konkrétně se objevuje rozmazané či naopak dvojité vidění. Problémem bývá také neschopnost cíleně zaostřit zrak. Jestli se u vás zničehonic objevuje tento problém, jde o signál, že něco není v pořádku.

Problémy s dýcháním a polykáním

V případě mužů se jako častý příznak jeví problémy s dýcháním a polykáním. Naopak ženy mohou při mozkové mrtvici pozorovat halucinace, mdloby, pocity na zvracení, nevolnosti, záchvaty, škytavku a podobně. Tyto příznaky však jsou poměrně málo specifické, takže podle pouze jedné z těchto věcí je problematické určit, že se jedná právě o mozkovou mrtvici.

Třes

Varovným signálem před mozkovou mrtvicí je také nevysvětlitelný třes rukou. Tento příznak se však objevuje poměrně zřídka, ale signalizuje poměrně jasné narušení přívodu krve do mozku.

Ztráty rovnováhy

Problematické bývá při mozkové mrtvici také udržení rovnováhy. Jestli máte víceméně zničehonic pocit, že nedokážete stát rovně a začnete se motat i bez vlivu omamných látek, je čas zpozornět a vyloučit případnou mozkovou mrtvici.

Problémy s chůzí

Během mozkové mrtvice nedochází ke správnému dokrvení končetin. To se mimo jiné podepisuje také na problémech při chůzi, která je doprovázena necitlivostí, brněním a nestabilitou bez žádné jiné zřejmé příčiny.

Ochrnutí lícního nervu

Tento příznak je skutečně nejvíce známý a také se vyskytuje u většiny mozkových mrtvic. Jde o ochrnutí lícního nervu, které se pozná podle typického svěšeného koutku a problémů s ovládáním levé strany obličeje.

Typickým signálem je také klesající levá ruka, kterou není možné zvednout do stejné úrovně jako pravou. Jakmile na sobě začínáte pozorovat právě tento příznak, je to téměř jistá mozková mrtvice a je potřeba rychle přivolat lékařskou pomoc.

Bolesti hlavy

K mozkové mrtvici mohou patřit také silné bolesti hlavy. Problém se často objevuje u lidí, kteří trpí migrénami. Následně je velmi složité odlišit, jestli jde o migrénu nebo právě o mozkovou příhodu. Naopak u lidí, kteří na bolesti hlavy běžně netrpí, může jít o poměrně jasný signál, že se něco děje.

Zmatení

Dalším častým příznakem velké většiny mozkových příhod, je zmatení a dezorientace. Postižený říká nesouvislá slova, nedokáže složit normální větu a bývá na první pohled značně zmatený.

Závratě

Pokud se začnou objevovat závratě víceméně hlavně při kombinaci s dalším příznakem, jde pravděpodobně o mozkovou mrtvici. Důležité je takovou obavu nepodcenit a včas vyhledat odbornou pomoc.

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]