Trombózu, neboli krevní sraženinu je nutné rozpoznat včas. Specifické varovné signály odkazují na problémy v různých částech těla

Fotografie: Depositphotos

Krevní sraženina je nebezpečný jev, kterého si člověk nemusí ani všimnout, nebo ho zamění s jinými nemocemi. Naučte se ji rozlišit podle místa výskytu.

Neexistuje způsob, jak zjistit, zda máte krevní sraženinu bez lékařské pomoci, často se totiž nevykazuje žádnými zjevnými symptomy. Když se však některé varovné signály objeví, mohou se snadno zaměnit s jinými onemocněními. Pokud znáte nejčastější příznaky a rizikové faktory, můžete se lépe rozhodnout, kdy vyhledat pomoc odborníka a problém řešit včas, říká doktorka Emelia Arquilla.

Příznaky krevní sraženiny v noze nebo paži

Nejčastějším místem, kde se krevní sraženina vyskytuje, jsou dolní končetiny, převážně v jejich spodní části. Může se však nacházet i v pažích. Pokud se krevní sraženina vytvoří v dolních nebo horních končetinách, může vykazovat následující příznaky:

 • otok,
 • bolest,
 • citlivost,
 • teplo v místě postižení,
 • zarudlé zbarvení kůže.

Symptomy budou záviset na velikosti sraženiny. To je důvod, proč nemusíte zaznamenat žádné příznaky nebo jen malý otok bez velké bolesti. Pokud je sraženina větší, otok může postihnout celou nohu a být doprovázen rozsáhlou bolestí. Není běžné mít krevní sraženiny v obou nohách nebo pažích současně. Vaše šance na krevní sraženinu se zvýší, pokud jsou příznaky izolované na jedné noze nebo paži.

Příznaky krevní sraženiny v srdci

Krevní sraženiny se mohou objevit kdekoli v těle a způsobit vážné problémy, ovšem vyskytnou-li se v srdci, mohou přerušit kritický průtok krve a vést k srdečnímu infarktu. Srdce je sice méně časté místo pro vznik krevní sraženiny, ale přesto se to může stát. Krevní sraženina v srdci může způsobit příznaky, jako jsou:

 • bolest na hrudi,
 • motání hlavy,
 • dušnost,
 • bolest v paži, krku, zádech nebo čelisti,
 • pocení,
 • nevolnost nebo pálení žáhy,
 • zrychlený tep.

Když se sraženiny vyvinou v samotném srdci, stav se nazývá trombóza koronárních tepen. Tyto sraženiny se obvykle vyskytují, když se tukové tkáně, jež se tvoří v srdečních tepnách, odlomí a blokují průtok krve do srdečních tkání. Když je tento průtok krve zastaven, srdeční tkáně nemohou získat kyslík a další živiny.

Příznaky krevní sraženiny v břiše

Krevní sraženiny, které se vyvíjejí v břiše, se mohou zaměřovat na různé orgány, takže příznaky se liší od člověka k člověku. U některých lidí se nemusí vyvinout žádné příznaky nebo si jich spíše nemusí ani všimnout. Sraženiny, jež se utvoří v břiše, jsou formou hluboké žilní trombózy a mohou způsobit příznaky, jako jsou:

 • silná bolest břicha,
 • nevolnost,
 • zvracení,
 • krvavá stolice,
 • průjem,
 • nadýmání nebo otok v břiše,
 • hromadění břišní tekutiny.

Zatímco tyto příznaky mohou signalizovat sraženinu, mohou se také vyvinout s jinými stavy. Než vám lékař diagnostikuje krevní sraženinu v břiše, může chtít vyloučit jiné příčiny, jako je žaludeční virus nebo otrava jídlem.

Příznaky krevní sraženiny v mozku

Krevní sraženina v mozku je také známá jako mrtvice. Tyto krevní sraženiny se mohou vyvinout kdekoli v těle nebo přímo v mozku. Když k tomu dojde, krev nemůže přivést kyslík do mozku, což vede k hypoxii. Mozková tkáň nemůže přežít bez neustálého přísunu kyslíku, a hypoxie tak může způsobit vážné příznaky, dokonce i smrt. Krevní sraženina ve vašem mozku nastolí všechny příznaky mrtvice, jako jsou:

 • ochrnutí,
 • necitlivost nebo slabost v paži, obličeji a noze, zejména na jedné straně těla,
 • potíže s mluvením nebo porozuměním řeči druhých lidí,
 • nezřetelná řeč,
 • zmatenost, dezorientace nebo neschopnost reagovat,
 • náhlé změny chování,
 • problémy se zrakem, jako jsou potíže s viděním na jedno nebo obě oči se začerněným nebo rozmazaným viděním nebo dvojité vidění,
 • potíže při chůzi,
 • ztráta rovnováhy nebo koordinace,
 • závrať,
 • silná, náhlá bolest hlavy,
 • nevolnost nebo zvracení.
mrtvice, smutek, stáří
Fotografie: Freepik

Pokud se tyto příznaky objeví a náhle zmizí, měli byste přesto vyhledat pohotovostní péči. Příznaky mrtvice, které přicházejí a odcházejí, mohou být příznakem přechodného ischemického záchvatu nebo mrtvičky.

Příznaky krevní sraženiny v plicích

Krevní sraženina, která se dostane do vašich plic, se nazývá plicní embolie. Příznaky, které by mohly být známkou plicní embolie, jsou:

 • náhlá dušnost, která není způsobena zvýšenou fyzickou aktivitou,
 • bolest na hrudi,
 • bušení srdce nebo zrychlený srdeční tep,
 • problémy s dýcháním,
 • vykašlávání krve.

Zdroj: Healthline

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]