Obezita a vyšší riziko onemocnění novým koronavirem

Fotografie: Pixabay

Shrnutí dosud známých důkazů naznačuje, že obezita je spojena s vyšším rizikem vzniku závažných symptomů a komplikací koronavirového onemocnění (COVID-19), nezávislých na jiných nemocech, jako je kardiovaskulární onemocnění. Lidé s obezitou jsou velmi ohroženou skupinou. Tito lidé jedí většinou stravu s nízkým obsahem vlákniny a antioxidantů, což snižuje imunitu.

Málo pohybu = nižší imunita

Dalším faktem je i nedostatek fyzické aktivity. Pravidelný pohyb totiž zvyšuje počet buněk imunitního systému. Mimo to je obezita spojována se zúženými tepnami, což ztěžuje cirkulaci imunitních buněk, které pak nemohou bojovat s infekcí. Kilogramy navíc zatěžují i plíce, takže dochází k jejich přetížení a selhání. Právě plíce jsou nejnáchylnějším orgánem, při onemocnění novým koronavirem.

Rostoucí počet zpráv spojuje obezitu s úmrtností na koronavir a centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) nyní uvádějí obezitu jako závažný rizikový faktor pro těžký průběh onemocnění či dokonce smrt.

Prováděné studie

V Číně, kde to vše začalo, údaje od 383 pacientů ukázaly, že obezita byla spojena se 142% vyšším rizikem vzniku těžké pneumonie spojené s COVID-19. Další studie s více než 4 000 pacienty s COVID-19 v New Yorku zjistila, že obezita byla hlavním rizikovým faktorem pro hospitalizaci, věk byl až na druhém místě.

V Seattlu provedla studie kriticky nemocných pacientů COVID-19 podobné nálezy. Tato analýza zjistila, že 85% pacientů s obezitou vyžaduje mechanickou ventilaci, ve srovnání se 64% pacientů, kteří obézní nebyli. Navíc 62% pacientů s obezitou zemřelo na COVID-19, ve srovnání s 36% pacientů o normální tělesné hmotnosti. Studie z různých konců světa naznačují, že obezita může být pro COVID-19 významným rizikovým faktorem.

Riziko je nezávislé na jiných nemocech, jako je vysoký krevní tlak, které jsou častější u lidí s obezitou. Podle autorů studie jeden ze způsobů, jak obezita může zvýšit riziko těžkého průběhu COVID-19, zahrnuje respirační dysfunkci.

Větší nápor na dýchací cesty

U lidí s obezitou je větší pravděpodobnost, že budou mít větší nápor na dýchací cesty, menší objemy plic a slabší dýchací svaly, které jsou rozhodující při obraně proti COVID-19. Tyto faktory zvyšují pravděpodobnost vzniku pneumonie u jedince a kladou další stres na srdce.

Obezita a cukrovka

Obezita je také spojována s cukrovkou, srdečními chorobami a ledvinami, což také zvyšuje riziko vzniku pneumonie. Objevují se údaje, které ukazují, že hyperglykémie (vysoká hladina glukózy v krvi), a to i v rozsahu, kde nelze diagnostikovat diabetes, je silným a nezávislým prediktorem závažného průběhu COVID-19, vysvětluje Dr. Stefan.

Autoři těchto studií zdůrazňují, že budoucí studie by neměly zaznamenávat pouze BMI, ale také obvod pasu, stejně jako hladiny glukózy a hormonu, který ji reguluje, inzulín. Tato měření mohou pomoci určit, zda má osoba inzulínovou rezistenci nebo prediabetes, což může přispět k vyššímu riziku COVID-19 u osob s obezitou.

Fotografie: Pixabay