Závažné choroby mohou začít i jako nevinné poruchy trávení

Fotografie: Freepik

Většina civilizačních chorob, které jsou v dnešní době velmi rozšířené, postihuje z velké části především osoby žijící ve velkých městech. Je to dáno zejména náročným a zrychleným životním stylem, který se podepisuje nejen na stravování, ale také na zvýšeném stresu a nedostatku pohybu, a implicitně pak na celkové kondici a obranyschopnosti lidského organismu.

První indikací řady civilizačních nemocí jsou pak poruchy trávení, které se rozšiřují právě v důsledku tohoto nezdravého životního stylu a týkají se hlavně střevních pochodů. Střevo představuje pro tělo prostředí s prospěšnými bakteriemi, které podporují imunitu. Jeho správná funkce má tak vliv na celkové zdraví lidského těla – žijete-li tedy ve městě, měli byste se právě o svá střeva starat co nejlépe, jelikož jejich dysfunkce může vést k závažným a trvalým poruchám či vážným nemocem.

Jaké nemoci jsou způsobeny dysfunkcí střeva

Poruchou trávení začíná řada velmi vážných a mnohdy obtížně léčitelných nebo zcela neléčitelných nemocí, které je následně možné pouze zmírňovat medikací. Pojďme se podívat na ty nejdůležitější.

Roztroušená skleróza

U roztroušené sklerózy dochází k nevratným autoimunitním změnám nervové soustavy (imunitní systém napadá buňky neuronů a rozkládá je). Tato autoimunitní reakce je způsobená rozšiřováním kolonií střevních bakterií, které napadají a mění krevní buňky, jež pak zpětně napadají neurony. Zdravá střevní mikroflóra je tak vhodnou základní prevencí proti rozvoji roztroušené sklerózy.

Fotografie: Freepik

Alergie

Alergie mohou vznikat v souvislosti s různými podněty (pyly, plísně nebo potravina). Přestože se primárně jedná o dědičné onemocnění, které ovlivňuje zejména funkci imunity, mohou se objevit také získané typy podpořené nevhodným stravováním nebo inhibované některými léčivy (například antibiotiky).

V této formě se může jednat o imunitní reakce v podobě intolerance, která vzniká poškozením střevní mikroflóry (chybějící kmeny, které podporují trávení konkrétní potraviny).

Cukrovka

Při cukrovce tělo není schopno vyrábět dostatek inzulínu, který podporuje přeměnu cukru v krvi. Jeho produkce je v určité míře závislá na střevní mikroflóře a konzumaci vlákniny.

Fotografie: Pixabay

Nedostatek vlákniny zapříčiňuje snižování počtu bakterií a tím omezuje tvorbu inzulínu, jehož nedostatek nebo úplná neschopnost produkce pak přejde až do diabetu.

Revmatoidní artritida

Revmatoidní artritida je rovněž autoimunitním onemocněním, při němž jsou napadány klouby, kůže, srdce a kardiovaskulární systém, plíce a oči. Autoimunitní reakce jsou způsobovány speciálním typem vzácných bakterií, které se ve střevech vyvíjí a mění funkci červených a bílých krvinek.

Srdeční choroby a kardiovaskulární systém

U srdečních chorob spojených se zhoršeným průtokem krve kardiovaskulárním systémem v důsledku ucpávání cholesterolem (zvýšený krevní tlak, infarkt) se může stav člověka obecně zlepšit, upraví-li se mu střevní mikroflóra. Zdravé bakterie jsou schopny cholesterol štěpit, jejich nedostatek způsobuje zpomalení celého procesu a tím zhoršování nemocí.

Fotografie: Freepik

Duševní choroby a autismus

Bakterie střev také působí na schopnosti neuronů přenášet stimuly. Snížená frekvence nebo špatné propojování synapsí se může projevit jako duševní choroby nebo dokonce autismus. Také z tohoto důvodu bychom se o svá střeva měli starat co nejlépe.

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]