Tato rizika podstupuje většina majitelů psů. Toto vám hrozí, pokud spíte se psem v jedné posteli

Fotografie: Sweetone1977 / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0

Společný spánek se psem může být pro majitele příjemným zážitkem, avšak nese s sebou i určitá zdravotní rizika, která by neměla být podceňována.

Domácí mazlíčci jsou často považováni za členy rodiny, a mnozí majitelé si oblíbili sdílení postele se svými psy. Tento zvyk může posilovat vztah mezi psem a jeho majitelem, ale je důležité být si vědom potenciálních rizik. Přestože spánek se psem nabízí komfort a pocit blízkosti, může také přinášet zdravotní komplikace a narušit kvalitu spánku, uvádí web Healthline.

Výhody sdíleného spánku se psem

Jim Pietrangelo sdělil, že společné spaní se psem přináší řadu pozitiv, zejména pokud jde o emocionální pohodu obou stran. Pro psy může být přítomnost majitele v posteli uklidňující a poskytovat jim pocit bezpečí, což je důležité zvláště pro psy trpící úzkostí. Pocit sounáležitosti a bezpečí může přispívat k lepšímu chování psa a posílení vazby mezi psem a jeho majitelem.

Přítomnost psa v posteli může také pomoci snižovat stres a navozovat pocit klidu u lidí. Teplo a blízkost psa mohou mít uklidňující účinky, což může být prospěšné pro lidi, kteří trpí nespavostí nebo úzkostmi.

pes postel
Fotografie: Freepik

Rizika spojená se spánkem se psem

I když má společné spaní se psem své výhody, nese s sebou i několik rizik. Jedním z hlavních problémů jsou alergie. Psí srst a lupy mohou vyvolávat alergické reakce, které se projevují svěděním, kýcháním a obtížemi s dýcháním. Pro lidi trpící astmatem nebo jinými respiračními potížemi může být spánek se psem značně nepříjemný a zhoršovat jejich zdravotní stav.

Kamarádka doktorka mi prozradila, k čemu používá obyčejnou hořčici. O těchto benefitech ví málokdo

Dalším faktorem je kvalita spánku. Psi mají často odlišné spánkové cykly než lidé a mohou se během noci často pohybovat, což může narušovat spánek majitele. Noční aktivita psa může vést k častému probouzení a zhoršené kvalitě spánku, což má negativní dopady na celkové zdraví a denní výkonnost. O následcích nedostatku spánku jsme na ZdravémStravování již psali.

Hygienické aspekty

Spánek se psem může také představovat hygienické výzvy. Psi mohou do postele zanést nečistoty a parazity, což může zvyšovat riziko infekcí. Pravidelná péče o psa, jako je koupání a kontrola na parazity, je proto nezbytná pro minimalizaci těchto rizik. Udržování čistoty postele a častá výměna ložního prádla jsou také důležité kroky pro zachování hygieny.

Pes polštář
Fotografie: Pixabay

Shrnutí doporučení pro spánek se psem

Pro zajištění pohodlného a bezpečného spánku se psem je vhodné:

  • Pravidelně psa koupat a kontrolovat na parazity.
  • Udržovat ložní prádlo čisté a pravidelně ho měnit.
  • Zvážit vlastní zdravotní stav a případné alergie před rozhodnutím o společném spaní se psem.

Věnováním pozornosti těmto aspektům můžete zajistit, že společný spánek bude příjemným zážitkem pro vás i vašeho psa.

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]