Rizikové faktory, které mohou způsobit předčasný porod

Fotografie: Freepik

Předčasný porod by se dal definovat tak, že dítě se narodí tři týdny před očekávaným termínem. Je tedy často datován k nedokončenému 37. týdnu těhotenství. V souvislosti s předčasným narozením se mohou u dítěte projevit určité zdravotní komplikace. V dnešní moderní době se však i tyto situace dají velice dobře zvládnout pomocí inkubátorů a specializované péče.

Jaké jsou příznaky nedonošenosti novorozence?

U dítěte je možné po předčasném porodu zpozorovat tyto příznaky:

  • nestandardní velikost hlavičky (nepoměr s tělíčkem, hlavička bývá často větší)
  • nedostatek tukových zásob (dítě je více kostnaté)
  • výskyt jemných vlasů (lanuga) pokrývajících hlavičku
  • nízká tělesná teplota (kvůli nedostatku podkoního tuku)
  • dechová nedostatečnost
  • absence sacího a polykacího reflexu
  • nízká porodní hmotnost a velikost

Předčasné narození dítěte a poporodní péče

Nedonošené děti jsou ihned po předčasném porodu umístěné na novorozeneckou jednotku intenzivní péče. Zde je o ně plně postaráno kvalifikovaným personálem. Dítě pobývá do určitého věku v inkubátoru, který udržuje stálou teplotu jeho tělíčka a monitoruje jeho fyziologické funkce (dýchání, srdeční činnost).

Jaké jsou rizikové faktory, které mohou způsobit předčasný porod?

Pakliže matka porodila své předchozí dítě ještě před očekávaným termínem, riziko předčasného porodu u dalšího dítěte výrazně stoupne. Také riziko může podpořit vícečetné těhotenství, interval mezi jednotlivými těhotenstvími menší než šest měsíců, umělé oplodnění, zdravotní gynekologické obtíže, kouření cigaret během gravidity a užívání drog, pohlavní infekce a infekce plodové vody, vysoký krevní tlak a diabetes matky, podváha, nebo nadváha před těhotenstvím.

Vyvolat předčasný porod mohou i velmi stresující a emočně náročné životní situace, potraty v minulosti, fyzické trauma. Některé studie dokonce uvádí, že černošky mají větší pravděpodobnost předčasného porodu než bělošky.

Fotografie: Pixabay

K jakým komplikacím může u dítěte dojít po předčasném narození?

Dýchací problémy: kvůli nedokonale vyvinutým plicím dochází u dítěte k respirační tísni, či bronchopulmonální dysplazii. V některých případech může dojít i k apnoickým pauzám. Normální dýchání tedy střídají zástavy dechu.

Srdeční komplikace: často u nedonošených dětí vzniká i otevřená Botallova dučej (PDA), který může způsobit srdeční šelest, srdeční selhávání, či jiné potíže. Botallova dučej je céva, která spojuje aortu a plicnici. U předčasně narozených dětí je možné pozorovat i nízký krevní tlak.

Neurologické obtíže: předčasně narozené dítko má vyšší riziko krvácení do mozku. To může mozek trvale poškodit.

Potíže s regulací teploty: dítě předčasně narozené nedisponuje tukovými zásobami, proto může snadno trpět podchlazením. To vede k potížím s dýcháním i nízké hladině cukru v krvi. Proto je nutné dítě nechat do úplného vývinu v inkubátoru.

Úvodní Fotografie: Freepik