Rizikové faktory a příznaky nebezpečné hypertenze. Včasná diagnostika tohoto tichého zabijáka je stěžejní

Fotografie: Freepik

Hypertenze je odborný výraz pro vysoký krevní tlak, který ohrožuje ve středním věku 40 % populace, mezi seniory pak ohrožuje až 70 % mužů a 60 % žen. Vysoký krevní tlak je jedním z nejčastějších chronických onemocnění ve vyspělých zemích a vede k mnoha kardiovaskulárním, cerebrovaskulárním a neurodegenerativním onemocněním.

Problémem je, že vysoký krevní tlak nebolí. Lékaři upozorňují, že 50-60 % nemocných nemá o svém onemocnění ponětí, dokud nenastanou další komplikace. Jak tedy rozpoznat prvotní příznaky?

Dlouholeté chronické onemocnění

Podle průzkumů postihuje toto chronické onemocnění dvě třetiny populace, ale více než polovina nemocných si není svého onemocnění vědoma. To může mít dalekosáhlé následky, protože dochází ke zhoršování stavu, rychlejšímu stárnutí a kornatění tepen a následnému poškození srdce, protože krev proudí tepnami pod velmi silným a nebezpečným tlakem.

Často tak bývá vysoký krevní tlak zjištěn při preventivní prohlídce nebo zcela náhodně při jiném vyšetření. Existují však příznaky, které mohou toto onemocnění signalizovat.

Hypertenze – chronická a civilizační nemoc

Pod odborným názvem arteriální hypertenze se skrývá onemocnění známé jako vysoký krevní tlak. Měří se pomocí dvou hodnot, první hodnota je systolický tlak, což je výše tlaku během stahu srdce a při vytlačení čerstvé krve do oběhu, naopak druhé číslo se označuje jako diastolický tlak a udává hodnotu při odpočinku, když se srdce uvolní. V případě jedné nebo obou vyšších hodnot se jedná o arteriální hypertenzi, přičemž normální hodnoty jsou 140 mmHg a 90 mmHg.

Rizikové faktory onemocnění

Kdo trpí vysokým krevním tlakem? Převážně skupina starší 65 let, ve které trpí tímto onemocněním více než dvě třetiny seniorů. Problematické je však podle lékařů stále nižší věk nemocných, v současné době se totiž týká také 10 % mladých lidí ve věku 18 až 34 let nejen vinou rodinné anamnézy nebo chronických onemocnění, ale především vlivem nezdravého životního stylu. Velmi rizikovými faktory jsou totiž obezita, kouření, alkohol, nevyvážená strava nebo nadbytek soli ve stravě.

Nejčastější příznaky hypertenze

Vysoký krevní tlak nebolí, z toho důvodu je odhalení této nemoci u pacientů často náhodné, ale existují některé příznaky, které mohou na možnost hypertenze poukazovat. Které to jsou? Především se jedná o:

  • bolesti hlavy po probuzení spojené s únavou,
  • poruchy vidění,
  • dlouhotrvající bolesti hlavy,
  • závratě,
  • hučení v uších,
  • krvácení z nosu,
  • nespavost,
  • bušení srdce,
  • otoky kotníků,
  • prudké bolesti hlavy spojené se zhoršeným dýcháním.

Jak předcházet hypertenzi?

Toto chronické onemocnění může vyvolat řadu závažných kardiovaskulárních nebo cerebrovaskulárním onemocněním, ale může dojít také k poškození ledvin či oční sítnice. Komplikace se mohou projevit až po delším čase. Vhodné je vzniku tohoto onemocnění předcházet pomocí zdravého životního stylu, vyváženého jídelníčku, omezení kouření a spotřeby alkoholu, ale také je vhodné zvýšit fyzickou aktivitu.

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]