Příznaky infarktu je třeba rozpoznat včas. Mezi varování patří i bolest na hrudi a únava

Fotografie: Depositphotos

Infarkt je vážný zdravotní stav, který vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Pochopit jeho příznaky a jednat včas může být rozdílem mezi životem a smrtí.

Infarkt je jednou z hlavních příčin úmrtí po celém světě a často se stává mimořádně vážným zdravotním stavem. Megan Soliman uvádí, že vědomosti o příznacích infarktu jsou klíčové pro rychlou reakci a zachování života postiženého jedince. Přestože může být každý případ infarktu odlišný, existují určité typické symptomy, na něž by měl každý člověk brát ohled. Včasná identifikace těchto příznaků a okamžitá lékařská intervence mohou výrazně zvýšit šanci na přežití a minimalizovat poškození srdce.

Výskyt infarktu v České republice

Podle statistik České kardiologické společnosti se v České republice každý rok vyskytují tisíce případů infarktu. Kardiovaskulární onemocnění obecně jsou vedoucí příčinou mortality v České republice a infarkt myokardu sem samozřejmě nezpochybnitelně patří. Jako pozitivní lze zmínit klesající mortalitu u pacientů hospitalizovaných pro akutní infarkt myokardu, což svědčí o vysoké kvalitě péče.

Rizikové faktory jako obezita, kouření, vysoký krevní tlak a sedavý životní styl stále přispívají k vysokému výskytu tohoto onemocnění. Pravidelná osvěta o příznacích infarktu a prevenci kardiovaskulárních onemocnění může hrát klíčovou roli v boji proti této zdravotní hrozbě. Hlavní příznaky srdečního infarktu jsou podle lékařky Payal Kohli následující:

Bolest v hrudi

Jedním z nejčastějších příznaků infarktu je intenzivní a neustálá bolest nebo nepohodlí v hrudi, které může trvat několik minut nebo se opakovaně vracet, dokládají studie. Tato bolest může být popisována jako tlak, stlačení, pálení nebo tíseň v hrudi a často se šíří do paže, zad nebo čelisti. Je důležité si uvědomit, že tato bolest v hrudi může být odlišná u žen a u mužů, také může být doprovázena dalšími příznaky, jako je pocení, mdloby nebo dušnost.

Nahromaděný plak v cévách je příčinou č. 1 srdečních chorob. Tuto snadnou očistu zvládne každý

Dušnost

Dalším běžným příznakem infarktu je podle doktorky Kohli dušnost nebo pocit nedostatku vzduchu, který se může objevit náhle nebo postupně. Postižená osoba může mít potíže s dýcháním, pocit dušení nebo slabosti a může mít potřebu častěji dýchat nebo používat svaly hrudníku k dýchání. Na webu ZdravéStravování jsme vás informovali také o tom, že dušnost může být jedním z příznaků plicního edému.

plicní edém
Fotografie: Freepik

Nauzea a zvracení

Nauzea a zvracení jsou další možné příznaky infarktu, zejména u žen. Tyto symptomy mohou být spojeny s pocitem nepohody nebo nevolnosti v žaludku a mohou předcházet nebo doprovázet bolest v hrudi. Je důležité si uvědomit, že tyto symptomy mohou být často přehlíženy nebo zaměňovány za jiné zažívací potíže, uvádí web Healthline.

Únava a slabost

Náhlá a neobvyklá únava nebo slabost může být také příznakem infarktu, jak dokládají odborné studie. Postižená osoba se může cítit extrémně vyčerpaná, i když neprováděla náročnou fyzickou aktivitu, a může mít potřebu odpočívat častěji nebo si lehnout.

Pamatujte, že včasná lékařská pomoc je klíčová pro léčbu infarktu a minimalizaci jeho dopadu na zdraví. Pokud se vyskytnou příznaky infarktu u vás nebo u někoho v okolí, neváhejte a okamžitě zavolejte záchrannou službu. Prevence je také důležitá, a proto je podle odborníků důležité vést zdravý životní styl, vyhnout se kouření, pravidelně cvičit a sledovat svůj zdravotní stav.

Vyrůstala v rodině lékařů, takže se již od raného dětství věnuje všemu, co je spojeno se zdravím. Během své profesn... [Více o autorovi]