Německý vědec Klaus Cichutek prozradil svůj pohled na účinnost a bezpečnost vakcín proti Covid-19

Fotografie: Freepik

Německý vědec zveřejnil svůj názor na účinnost a bezpečnost vakcín. Jak účinná je vakcína na koronavirus? Je bezpečná pro všechny? Měli bychom se bát vedlejších účinků? O tom všem promluvil vedoucí německého vakcinačního institutu Klaus Cichutek. Institut Paula Ehrlicha testuje každou šarži vakcíny ještě před jejím uvedením na trh.

Jak jsou vakcíny účinné?

Mezi prvními dvěma vakcínami BioNtech/Pfizer a Moderna existuje společný jmenovatel: obě splňují požadované standardy. Jejich účinnost je v klinických studiích u obou nad 90 procent – u starších lidí pak nad 80 procent, což je velmi povzbudivé. Vakcíny nezpůsobují žádné vážné nežádoucí účinky po aplikaci. Ty které se objeví jsou v normě, a je možné je srovnat s ostatními vakcínami (nejen na koronavirus).

Jak dlouho nás vakcíny ochrání před koronavirem?

Obě vakcíny je nutné aplikovat ve dvou dávkách. Ovšem údaje, jak dlouho budeme před koronavirem chráněni v případě aplikace obou dávek, zatím k dispozici nejsou. Pan Cichutek se nechal slyšet: „Máme důkazy o stabilní imunogenní aktivitě (imunitní odpověď těla).“ Podle některých ukazatelů je možné se domnívat, že vakcína potrvá nejméně osm měsíců.

Fotografie: Freepik

Existují nějaké vedlejší účinky?

Většina nežádoucích účinků trvá několik dní. Jedná se o mírnou bolest v místě vpichu, někdy únavu, horečku, bolest hlavy, bolesti svalů nebo kloubů. Může se také objevit mírný otok v místě vpichu. Ale to jsou všechny známé vedlejší účinky spojené s jakýmkoli očkováním.

Jsou krátkodobé a nepoškozují tělo. Avšak podle slov pana Cichutka není možné zcela vyloučit závažné komplikace po očkování oběma dávkami vakcíny. Ty se totiž mohou projevit až v prvních týdnech po očkování. Měly by být ale velmi vzácné.

Existují dlouhodobé možné účinky vakcíny?

„V procesu očkování musíme shromáždit praktičtější údaje,“ uvedl Cichutka. „Třetí fáze klinických studií bude pokračovat po dobu dvou let, během nichž bude zkoumána pravděpodobnost dlouhodobých vedlejších účinků.

Všichni účastníci testu jsou pečlivě sledováni a každý příznak nebo vedlejší účinek bude zdokumentován. Stále však neexistují důkazy o dlouhodobých negativních účincích očkování.“

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]