Je lepší voda z kohoutku, nebo balená?

Mnoho odborníků radí dodržovat pitný režim, který činí minimálně 1,5 litru na den. Také je doporučováno pít nejvíce vodu, až poté čaje, minerálky. Mimo doporučení pak stojí káva, mléko a sladké nápoje. Když je nám ale doporučováno pít hlavně vodu, kterou máme zvolit? Tu, co nám teče doma nebo v práci z kohoutku, nebo je lepší kupovat balenou?

Kohoutková voda vs. balená

Kohoutková voda je voda pitná a je odebírána z vodovodního řádu. Je zdravotně nezávadná, je podrobena pravidelným kontrolám na chemické, fyzikální, biologické a mikrobiologické rozbory. Dle WHO je udržována tak, aby splňovala limity množství obsažených látek – vápník, hořčík aj. Některým lidem však může voda z vodovodu smrdět po chloru. Ten ale po natočení vody do lahve po chvilce vyprchá. Největší výhodou této vody je, že je stále čerstvá a je v poměru k balené vodě levná.

Balená voda potom disponuje hned několika značkami, které ji prodávají. Jsou různé druhy – balné minerální, pramenité a kojenecké vody. I tyto vody procházejí testy, než se dostanou na trh. Nevýhodou je možnost horší kvality vody z balených lahví. Ta může být zapříčiněna pouze tím, že lahev s vodou zůstane na sluníčku. Při plnění lahví se navíc může obsah kontaminovat bakteriemi. Další nevýhodou je vyšší cena než u vody kohoutkové a výrazné zatížení životního prostředí.

Závěr: Není důvod utrácet

Sám Státní zdravotní ústav potvrzuje, že kvalita naší, české vody z vodovodu je velmi dobrá. Samozřejmě se vyskytují výjimky, kterých ubývá. Pokud chcete zjistit, zda váš dodavatel vody z vodovodu dodává kvalitní vodu dle norem, stačí jít na jeho webové stránky, případně se dotázat na krajské hygienické stanici.

Obrázek: pixabay.com