Návyky, které zvyšují riziko poškození mozku. Část z nich dělá většina lidí

Fotografie: Freepik

Mozek patří k absolutně nejdůležitějším orgánům lidského těla, je to organizační a řídící centrum nervové soustavy a jakékoliv poškození mozku je velice nebezpečné. Mozek kontroluje a řídí myšlení, vnímání emocí a paměť a také všechny funkce tělesné, například řeč a pohyb a také funkce ostatních vnitřních orgánů.

Mozek se vyznačuje křehkostí, proto je uložen v lebce, která ho chrání. Pokud jde o poškození mozku, záleží na jejich příčině a rozsahu, ale obecně se vždy jedná o značně rizikové stavy.

Poškození mozku nastávají zejména

  • po cévních onemocněních, zejména mozkové příhodě
  • v důsledku úrazu hlavy, a také
  • z důvodu například nádorového onemocnění.

Je důležité vědět, že i některé návyky mohou při dlouhodobém provádění přispívat ke zhoršení funkčnosti mozku. Pokud je budete znát a vyvarujete se jich v co největší možné míře, přispějete tak k prevenci vzniku velice nepříjemných zdravotních potíží. A o které návyky se zejména jedná?

Kouření

Je obecně známo, jak je kouření pro lidské zdraví škodlivé, a přesto stále kouří obrovské množství lidí. Pokud patříte mezi kuřáky a kouřit přestanete, je to velký posun na cestě ke zdravému mozku a celému tělu.

Přílišná konzumace cukru

Cukry jsou významným zdrojem energie a člověk by je ze své stravy neměl zcela odstraňovat. Je však dobré hlídat jejich množství i formu, ve které se do těla dostává. Příliš vysoké dávky cukru mohou negativně působit na lidské zdraví.

Fotografie: Pixabay

Vynechávání snídaně

Řada lidí nesnídá pravidelně nebo dokonce snídani úplně vynechává. To však pro tělo není dobré, protože díky zdravé, dobře sestavené snídani dostane tělo látky, které mu dají výživu a dostatek energie do nového dne. Rozhodně se tedy nedoporučuje snídani vynechávat.

Nedostatek spánku

Klidový režim je nezbytný pro správné fungování mozkových buněk. Pokud dlouhodobě trpíte nekvalitním spánkem, významně přispíváte k riziku jejich poškození. Spánek je důležitý také proto, že dává tělu a mozku možnost zpracovávat stres.

Fotografie: Freepik

Přejídání

Přejídání má řadu negativních důsledků, u většiny lidí způsobuje nadváhu nebo obezitu, a ačkoliv tyto jevy na sobě nepozorujete, měli byste vědět, že tímto postupem dochází mimo jiné také k oslabení tepen, které zásobují srdce krví. Přejídání navíc způsobuje zpomalování duševních procesů, nežádoucí únavu a celkový pokles výkonnosti, fyzické i duševní.

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]