Polycytémie vera: Vzácné onemocnění, které může způsobit celou řadu vážných komplikací

Fotografie: Freepik

Polycytémie je závažné onemocnění krvetvorných buněk v kostní dřeni a může vést k akutní leukémii, jejími hlavními projevy jsou chronická únava, kožní potíže a závratě. Zjistěte, jaké jsou příčiny onemocnění a jak probíhá léčba.

Polycytémie vera je velmi vzácné onemocnění, které vzniká poškozením krevních buněk v kostní dřeni, což je závažný jev, který může vést k akutní myeloidní leukémii. Životu ohrožující onemocnění však zpočátku lidé ignorují, protože chronická únava, svědění kůže nebo závratě mohou souviset s jinými onemocněními nebo stresem. Odhalit onemocnění lze pomocí krevního testu, co byste měli ještě o tomto onemocnění vědět?

Polycytémie a příčiny vzniku

Polycytémie je onemocnění, jehož příčina není známá, ale vzniká především během života a typickým znakem je nadprodukce červených krvinek, ale také leukocytů a trombocytů. Pro tělo jsou tyto změny obrovská zátěž, dochází ke snížení viskozity krve a zhoršení proudění a zpomalení krevního oběhu.

Kromě zmiňované leukémie hrozí trombóza, plicní embolie, infarkt myokardu, mozková mrtvice nebo poruchy prokrvení mozku. Podle vědců je onemocnění způsobeno genetickou predispozicí nebo vzniká vlivem vystavení těla ionizujícímu záření (v blízkosti jaderné elektrárny, v letadle nebo při rentgenovém vyšetření).

Fotografie: Freepik

Polycytémie trápí věkovou kategorii 40-70 let

Nejčastějšími pacienty s tímto onemocnění jsou lidé ve věku 40 až 70 let, průměrný věk nemocných je 60 let. Zpočátku nejsou příznaky příliš zřejmé, proto je mnoho pacientů podceňuje, případně dochází k nesprávné diagnostice, protože zásadním příznakem jsou kožní potíže a časté svědění.

Typické příznaky polycytémie

Kromě svědění trápí pacienty časté bolesti hlavy a závratě, které doprovází ušní šelest (tinnitus). Kožní potíže zesilují po koupání, kdy dochází k zarudnutí obličeje. Po rozvinutí dochází k odlupování kůže nebo modrému zabarvení kůže, cyanóze, která souvisí se zhoršením oběhového systému. Pacienty dále trápí:

  • bolestivost rukou a nohou vlivem zhoršení krevního oběhu,
  • zarudnutí různých částí těla,
  • výrazné zvětšení jater,
  • krvácení z nosu,
  • křeče v břiše,
  • mdloby, poruchy nebo zhoršené vidění,
  • náhlý úbytek hmotnosti.
Fotografie: Freepik

Jak lékař určí onemocnění

Co dělat v případě podezření na onemocnění? Především je nutná návštěva praktického lékaře, onemocnění nelze diagnostikovat jiným způsobem než popsáním příznaků a provedením patřičných vyšetření. Mezi ty se řadí v první řadě odběr krve a provedení kompletního krevního obrazu, po prvotní diagnostice se pacient odesílá na specializované pracoviště – hematologii, kde probíhá další zkoumání, především lékař provede mikrobiologické a genetické vyšetření, případně pošle na ultrazvukové vyšetření dolní části břicha či dochází k odběru kostní dřeně. Ze vzorku se následně určí typ onemocnění, případně příčina.

Léčba polycytémie

Polycytémie je vzácné a závažné onemocnění, ale při úspěšné léčbě se 95 % pacientů dožívá obvyklého věku. Specifická léčba neexistuje, jedná se o kombinaci léčebných postupů pro snížení počtu červených krvinek.

Pacientům se předepisuje pouštění žilou pro snížení počtu erytrocytů a odstraněná krev se nahrazuje roztokem s krevní plazmou. Dále jsou pacientům předepisovány dávky kyseliny acetylsalicylové, cytokinové léky, důležité je léčbu doprovodit dietou na potraviny, které nestimulují tvorbu červených krvinek.

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]