Lidé s těmito krevními skupinami jsou mnohem náchylnější k trombóze. Dejte pozor na tyto příznaky

Fotografie: Depositphotos

Každý člověk má určitou krevní skupinu, která může mít vliv na další zdravotní charakteristiky. Některé krevní skupiny jsou náchylnější k tvorbě krevních sraženin.

Trombóza je vážné zdravotní onemocnění, při němž se v krevních cévách tvoří krevní sraženiny (tromby), které mohou omezit nebo zcela zablokovat průtok krve. Tento stav může vést k život ohrožujícím komplikacím, jako je plicní embolie, srdeční infarkt nebo cévní mozková příhoda. Zajímavé je, že náchylnost k trombóze může být ovlivněna krevní skupinou, uvádí doktorka Deborah Weatherspoon.

Krevní skupiny a jejich role

Krevní skupina každého člověka je určena přítomností specifických antigenů na povrchu červených krvinek. Existují čtyři hlavní krevní skupiny: A, B, AB a 0, které se dále dělí na Rh pozitivní a Rh negativní, vysvětluje Healthline. Výzkumy ukazují, že některé krevní skupiny mohou být více náchylné k trombóze než jiné. Na ZdravémStravování jsme také před časem informovali o tom, že krevní skupiny mohou souviset s autoimunitním onemocněním.

Skupiny s vyšším rizikem trombózy

Studie naznačují, že lidé s krevní skupinou A, B a AB mají vyšší riziko vzniku trombózy než lidé s krevní skupinou 0. Toto zvýšené riziko je spojeno s hladinami von Willebrandova faktoru a faktoru VIII, což jsou bílkoviny, které hrají klíčovou roli při srážení krve. Osoby s krevní skupinou 0 mají tendenci mít nižší hladiny těchto faktorů, což snižuje riziko vzniku krevních sraženin.

Lékaři varují: Kriticky nebezpečná infekce je na rapidním vzestupu. Sledujte tyto klíčové příznaky

Studie publikovaná v časopise Blood ukazuje, že jedinci s krevními skupinami A1 a B mají až 1,8krát vyšší riziko vzniku venózní trombózy (VT) ve srovnání s těmi, kteří mají krevní skupinu O. Naopak, krevní skupina O2 je považována za mírně ochrannou s rizikem nižším o přibližně 20 %​.

Zkumavka s krví
Fotografie: Freepik

Další výzkum zveřejněný v BMC Medical Research Methodology potvrdil, že pacienti s krevními skupinami A, B a AB mají nejen vyšší riziko první epizody VT, ale také vyšší pravděpodobnost recidivy trombózy. Tyto závěry vycházejí z analýzy dat zahrnujících více než 1 500 pacientů s trombózou, kteří byli sledováni během delšího období​.

Proč je krevní skupina 0 méně náchylná

Lidé s krevní skupinou 0 mají přirozeně nižší hladiny von Willebrandova faktoru a faktoru VIII. Tyto proteiny jsou klíčové pro srážení krve, a nižší hladiny znamenají menší pravděpodobnost vzniku nechtěných sraženin. Navíc krevní skupina 0 má určité ochranné faktory, které mohou snížit riziko trombózy.

Důležité faktory ovlivňující riziko trombózy

Ačkoli krevní skupina hraje roli v náchylnosti k trombóze, není to jediný faktor. Riziko trombózy ovlivňuje podle doktorky Alany Biggers řada dalších faktorů, včetně:

  • Genetika
  • Životní styl
  • Zdravotní stav
  • Hormonální faktory

Prevence a léčba trombózy

Bez ohledu na krevní skupinu je důležité přijmout opatření k prevenci trombózy. Pravidelná fyzická aktivita, zdravá strava, udržování zdravé váhy a vyhýbání se kouření jsou klíčové faktory. Pokud máte zvýšené riziko trombózy, může lékař doporučit preventivní léčbu, například nízkomolekulární heparin nebo jiné antikoagulanty.

Vyrůstala v rodině lékařů, takže se již od raného dětství věnuje všemu, co je spojeno se zdravím. Během své profesn... [Více o autorovi]