Znalost krevní skupiny může značně pomoci v boji proti autoimunitním onemocněním. Jak je na tom ta vaše?

Fotografie: Pixabay

Podle závěrů nejnovějších lékařských studií je možné na základě znalosti své krevní skupiny předvídat některá autoimunitní onemocnění.

Obecně se rozlišuje kolem třiceti různých systémů krevních skupin. Ten vůbec nejrozšířenější a přijímaný jak vědeckou, tak laickou společností, je systém nazvaný AB0. V rámci tohoto systému se rozlišují čtyři základní typy krevních skupin – krevní skupina A, krevní skupina B, krevní skupina AB a krevní skupina 0. Podle nejnovějších závěrů dlouhodobých vědeckých a lékařských studií lze vysledovat paralelu mezi konkrétní krevní skupinou a autoimunitním onemocněním, říká lékařka Megan Soliman.

Souvislost autoimunitních onemocnění a krevních skupin

Autoimunitní onemocnění je zpravidla vyvoláno tzv. autoimunitou. To je stav, kdy některá složka lidského imunitního systému negativně reaguje na struktury vlastního organismu, čímž je poškozuje. Autoimunita je opakem autotolerance, čili schopnosti organismu tolerovat sám sebe. Příčinou vzniku autoimunitních onemocnění jsou zpravidla špatná funkce hormonů, mutace v genomu či vnější vlivy, které vyvolaly nepřiměřenou imunitní reakci.¨

Celkově postihují autoimunitní onemocnění kolem 5 – 7 % celosvětové populace. Jen v České republice se jedná o desítky tisíc lidí. Ačkoliv nelze dopředu rozpoznat, kdo je k propuknutí autoimunitních chorob náchylnější, udává se, že o něco vyšší pravděpodobnost onemocnění mají ženy. Současnou společnost sužují zejména systémový lupus erytematodes, Sjögrenův syndrom, dermatomyositida, celiakie, autoimunitní diabetes, Crohnova choroba, onemocnění štítné žlázy, aj.

Fotografie: Pexels

Poté, co byl zaznamenán zvýšený počet výskytu autoimunitních onemocnění u lidí se stejnou krevní skupinou, začali se vědci zabývat možnou souvislostí mezi krevními skupinami a autoimunitními chorobami. Výsledky výzkumů nicméně není možné paušalizovat na celou společnost, protože zatím nejsou dostatečně vědecky podloženy.

Nemoci spojované s jednotlivými krevními skupinami

Na základě dostupných dat lze předpokládat, že lidé s krevní skupinou 0 (v populaci jich je okolo 40 %), vykazují vyšší riziko rozvoje autoimunitních revmatických onemocnění a Hashimotovy choroby (čili chronického zánětu štítné žlázy). Lidé s touto krevní skupinou mají nicméně výrazně nižší riziko rozvoje zánětlivých střevních onemocnění, jakým je kupříkladu Crohnova choroba.

Fotografie: Freepik

Lidé s krevní skupinou A mají podle závěrů studie provedené v loňském roce předpoklady k rozvoji autoimunitního diabetu a autoimunitních revmatických onemocnění. Zvýšené riziko tohoto onemocnění vykazují rovněž lidé s krevní skupinou B. Ti z vás, kdo máte krevní skupinu A nebo B a zároveň jste Rh faktor pozitivní, vykazujete rovněž vyšší riziko rozvoje roztroušené sklerózy (studie na toto téma byla provedena v roce 2019).

Zdroj: Healthline

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]