8 zajímavosti o chlebu, které patrně nevíte

Už po tisíce let je součástí téměř každé domácnosti. Ano, řeč je o chlebu, který je považován za dar od Boha. Podle toho s ním také věřící lidé nakládali. Má mnoho podob, barev, tvarů, chutí a nikdy se člověku nepřejí.

Poznatky o chlebu se datují do období kolem 10 tisíc let před Kristem. Tehdy však nešlo o chléb, jak ho známe dnes, ale o nekvašené pečivo v podobě placek. Kvašený chleba pochází z dob Egypta před 6 tisíci lety. Také na našem území se pekl chléb. Podařilo se najít zmínky o pečení chleba z období cca 4800 let před Kristem.

Výstraha pro nepoctivé pekaře

Dnes se nepoctivý pekař nijak netrestá, ale v minulosti tomu bylo jinak. V 17. století visel v Praze z Karlova mostu velký proutěný koš, do něhož byli zavírání, a poté namáčení do vody nepoctiví pekaři. Kolemjdoucím bylo povoleno házet na ně kameny a plivat.

Zvyky z Egypta

Staří Egypťané se museli v předmanželské smlouvě zavázat, že své ženě dodají každý rok 36 měr obilí, aby mohla napéci dostatek chleba. Jestliže tak neučinil, musel obilí nahradit finanční částkou.

Pověry a tradice

K chlebu se váže mnoho tradic a pověr. Tak například naši předkové nesměli pokládat bochník chleba odkrojenou částí směrem ke dveřím. Znamenalo by to rychlejší ubývání chleba.

Aby chléb déle vydržel

K další tradici patřilo, že se chléb nesměl péci v pátek. To proto, aby déle vydržel. Rovněž se chléb nesměl pokládat obráceně – tedy vzhůru nohama. Mělo se za to, že by vzhůru nohama byla pak celá domácnost.

Chléb do první koupele

Mimo jiné byl chleba i talismanem, který chránil nejen dospělé, ale i děti. Aby nikdo neuhranul narozené miminko, přidávali kousek chleba jeho rodiče do první koupele. Tradici vítání chlebem a solí zná jistě každý.

Tmavý a bílý chléb

Dnes dává většina lidí vyznávající zdravý životní styl přednost tmavému pečivu. Dřív to bylo přesně obráceně. Bílý chléb byl jen pro bohaté a tmavé pečivo z různých druhů obilí pekla chudina.

Chleba a zdraví

Chleba dodává našemu tělu důležité látky a energii. Ve 100g tmavého pečiva se nachází 38 % vitamínu B1, 32 % vitamínu B2, 19 % vitamínu B3, 8 % hořčíku, 3,5 % železa, vláknina.

Opětovně použitý chleba

Už jste se možná setkali s tím, že se vám někdy chleba hodně drolil. Možná to bylo tím, že je vyhláškou povoleno, že se neprodané pečivo namočí, rozemele a opětovně použije. V takovém případě dal nepoctivý pekař starého pečiva příliš. V dávných dobách by ho stihl trest, dnes mu nic nehrozí.

Obrázek: pixabay.com