4 způsoby – jak u dětí odhalit vadné držení těla

Z každé strany se na nás valí informace o tom, jak přirozeného pohybu ubývá a dnešní populace sedí víc, než je zdrávo. O tom není žádných pochyb. Zdravotní potíže, kterými dřív trpěli lidé ve věku 60 let, postihují již lidi kolem třicítky.

Změnil se celkový životní styl a pohybu ubývá čím dál více. Změny, které tento životní styl způsobuje, se projevují bolestí. Nejhorší na tom všem je, že se tyto změny začínají projevovat už také u dětí, které sedí několik hodin ve škole a vláčejí na zádech nevhodné školní tašky. Alarmující je, že vadné držení těla se dotýká přibližně 40% dětí. Jak včas rozpoznat počínající potíže, abychom mohli podniknout kroky hned ze startu?

Zborcení nožní klenby

Vezmeme to hezky od podlahy – tedy zborcené nožní klenby. Ať už se jedná o zborcení příčné či podélné obojí souvisí s problémem plochých nohou. Sledujte zezadu patní kosti dítěte. Pokud má dítě ploché nohy, uvidíte, jak patní kost jakoby padá směrem na vnitřní hranu. Totéž mohou dělat kotníky a kolena. Rozhodně se nejedená pouze o problém nohou či problém kosmetický, ale dotýká se to celého těla.

Osa čéšky

Dítě postavte na podložku a sledujte osu čéšky. Osa kloubu kolene by měla směřovat mezi druhý a třetí prst. Pokud osa míří jinam, zatížení nohou není symetrické a bude s největší pravděpodobností ve vyšších partiích docházet k dysbalancím.

Prohnutá záda s vyklenutým bříškem

Všímejte si, jak vaše dítko stojí. Je-li hodně prohnuté v bederní páteři a má vyklenuté břicho, pánev se překlopí dopředu. K této poruše dochází zkrácením bederního vzpřimovače a ochabováním břišního svalstva.

 

Postavte dítě zboku a uvidíte mírné esovité prohnutí, což je v pořádku. Dochází-li však ke zvýšení prohnutí bederní části (lordózy) či naopak k hrudnímu vyhrbení (kyfóza), může to být docela malér. Nepřirozené prohnutí může zapříčiňovat vysokou kompresi obratlů, stlačování nervů a zhoršení funkce hlubokých břišních svalů (známých pod pojmem CORE).

Zkrácené prsní svaly

Rovněž je dobré, když si rodič všímá postoje svého dítěte. Má-li dítě zkrácené prsní svaly, má svěšená ramínka dolů směrem dopředu a vpáčený hrudník. Dochází k oslabování mezilopatkových svalů – odstávající lopatky a ke kulatění zad.

Jedna z možností, jak ovlivnit vadné držení těla u dětí je naučit je správně sedět i chodit. Kupovat dětem kvalitní obuv, kvalitní školní brašny, nenakládat zvlášť těm drobnějším takový náklad a naučit je, že sportovat je zdravé. Pravidelný pohyb hraje důležitou roli.

Obrázek: lambertiphysiotherapy.co.za, medium.com