Závažné nemoci se v počátcích projevují nenápadnými symptomy, nepodceňujte je

Fotografie: Shutterstock

Poslední měsíce, kdy se výrazně zhoršila pandemická situace a bylo přistoupeno k řadě specifických opatření, jež omezily především sdružování a volný pohyb obyvatelstva do takové úrovně, jež by minimalizovala počet osob, s nimiž dochází do styku, se projevily také na počtu diagnóz závažných nemocí.

Ten zejména v podzimní vlně značně poklesl, což není připisováno úbytku výskytu těchto onemocnění, nýbrž podceňování příznaků, které jsou jednak často zaměnitelné s běžným nachlazením či vyčerpáním, a jednak zlehčovány samotným potenciálním pacientem, či mají u zdravotnického personálu kvůli nutnosti dodržovat restrikce a zmírňovat dopad pandemie nižší prioritu.

Vzhledem k charakteru koronavirového onemocnění jsou však právě tito nediagnostikovaní pacienti velmi rizikovou skupinou. Nepodceňujte příznaky závažných nemocí, které sice přichází plíživým způsobem, ale mohou mít fatální následky. Pojďme se podívat, jaké to jsou.

Závažné chronické nemoci v době pandemie

Fenoménem praktického lékařství během pandemie nemoci COVID-19 je především diagnostika na dálku. Řada praktických lékařů, aby zamezili styku s pacientem, který může být nakažen virem, přenosu a rozšíření nemoci, ale také aby ochránili zdravé pacienty, či pacienty trpící jinou chorobou, tak přistoupila k velmi specifickému způsobu diagnózy, který vychází především z popisu příznaků, jež realizuje buď sám pacient nebo jeho příbuzní (nejlépe takoví, kteří s ním žijí ve společné domácnosti).

Zkušený odborný zdravotnický personál je schopen na základě popisu velmi rychle stanovit závažnost situace a aplikovat vhodné léčebné metody i na dálku nebo, v případě, že to situace vyžaduje, pacienta pozve na prohlídku přímo do ordinace.

Velká skupina pacientů je k tomuto přístupu však velmi skeptická, a proto diagnózu raději odkládá, což může způsobit radikální zhoršení zdraví nebo nechat nemoc přejít do fáze s nižší nadějí na přežití. Jedná se především o tyto nemoci s nenápadnými příznaky:

  • cukrovka
  • nemoci kardiovaskulárního systému
  • onemocnění plic
  • rakovina

Cukrovka

Cukrovka je jednou z poměrně často se vyskytujících civilizačních chorob, které se projevují často snadno přehlédnutelnými příznaky. Jedná se v podstatě o autoimunitní onemocnění, které způsobuje nedostatek inzulínu v těle, což je enzym pomáhající metabolizovat cukr.

Fotografie: Pixabay

Nedostatečným rozkladem potravy a neschopností získat z ní energii pak tělo postupně ztrácí důležité živiny, což postupně vede k odumírání tkání. Základními projevy cukrovky jsou především žízeň, únava, bolesti hlavy a nevysvětlitelné závratě, zhoršení vidění a nutkání na močení. Neléčená cukrovka může přejít až do ztráty zraku, kardiovaskulárním problémům a infarktu, ale také diabetického kómatu.

Nemoci kardiovaskulárního systému

Nenápadnými symptomy jsou provázeny také nemoci kardiovaskulárního systému, jež jsou spojeny především s činností srdce a průchodností cév. Jedná se jednak o nadměrně vysoký nebo nízký tlak, kornatění cév, ale také fibrilaci srdečních síní, infarkt či mrtvici.

Všechny tyto nemoci se obvykle v počátcích projevují pouze únavou, či naopak výrazným bušením srdce, nepravidelným srdečním rytmem apod. Následky těchto nenápadných příznaků pak mohou být až kritické, kromě infarktu nebo mrtvice zejména fibrilace síní vede často k neurologickým poruchám až k cévní mozkové příhodě.

Fotografie: Freepik

Trpíte-li srdečními chorobami nebo patříte-li do rizikové skupiny (v níž jsou především lidé, kteří kouří, pijí pravidelně větší množství alkoholu nebo trpí chronickým stresem), měli byste v případě výskytu nezvyklých symptomů kontaktovat lékaře minimálně telefonicky.

Nemoci plic

Vedle kardiovaskulárních nemocí představují chronické choroby napadající plíce druhou velmi výraznou příčinu potenciálního selhání organismu. Jedná se především o chronickou obstrukci plic, jež způsobuje zúžení průdušek a tím nutné problémy s dýcháním.

Stejně jako u cukrovky či nemocí srdce a cév si pacienti nejsou dlouho vědomi, že nemocí trpí. Rozvoj nemoci může vést až k velmi nebezpečné idiopatické vnitřní fibróze, jež je obvykle nebezpečná až smrtelná. Hlavním příznakem nemoci je dýchavičnost, která je často ignorována, jelikož přichází po zvýšené námaze, pak také odkašlávání, neobvyklý pohyb hrudníku či tlak na něm.

Rakovina

Rakovina je jedna z nejvýraznějších civilizačních nemocí posledních desetiletí. Existuje velké množství různých nádorových onemocnění, která mohou napadat jednotlivé orgány a následně se rozšířit do celého těla. Jejich důsledkem je pak velmi nepříjemný bolest a velmi nápadně chřadnutí organismu.

U rakoviny je velmi důležitá včasná diagnóza, jíž může být dosaženo výrazně vyšší naděje na přežití, Nepodceňujte tak ani velmi nenápadné příznaky, kterými mohou být nadměrná únava či neobvyklý nedostatek energie, ani zjevné příznaky – zvětšené uzliny, nádorové projevy či krev ve stolici.

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]