Úmrtí během spánku je rizikem 87 % lidí v pokročilém věku. Příčinou bývají tyto časté nemoci

Fotografie: Depositphotos

Fenomén umírání ve spánku fascinuje a zároveň vyvolává otázky ohledně spánku a lidského života. Zdá se být tichým koncem, bezprostředním přechodem z jednoho stavu existence do druhého. 

Umírání ve spánku, známé také jako „sudden death syndrome” nebo syndrom náhlého úmrtí, je tragický jev, který ponechává nejen pozůstalé v bolesti, ale také vzbuzuje zvědavost ohledně příčin tohoto tichého odchodu. Tento fenomén nezná pohlaví, věk ani zdravotní stav a stává se tajemnou součástí lidské existence. Proč někteří lidé umírají v noci v klidu spánku, co stojí za tímto záhadným přechodem ze života do smrti, to zůstává vědeckou otázkou, která vyvolává diskuse a zkoumání ze strany lékařů, vědců a odborníků na spánek.

Úmrtí související se spánkovou apnoe

Spánková apnoe, často podceňovaná a nediagnostikovaná, představuje vážné riziko pro zdraví jednotlivců. Jedním z aspektů, kterým lze lépe porozumět, je její spojitost s úmrtím. Zastavení dýchání během spánku může mít fatální následky, a to nejen pro ty, kteří trpí samotnou apnoe, ale i pro jedince kolem nich, sděluje lékařka Stacy Sampson. Léčba spánkové apnoe zlepší kvalitu vašeho života a může vám dokonce pomoci zachránit život.

Mozková hypoxie, nedostatek kyslíku v mozku, může být spojena s onemocněním spánkovou apnoe. Během spánku může docházet k opakovaným přerušením dýchání, což způsobuje nedostatečný přívod kyslíku do mozku. Tato hypoxie může zatěžovat nervový systém a přispívat k úmrtí ve spánku.

Selhání srdce a umírání ve spánku

Srdeční zástava nastane, když srdce náhle přestane bít. Bez okamžité lékařské intervence může dojít k náhlé srdeční smrti během několika minut. Riziko úmrtí v průběhu spánku je vyšší, protože lékařská pomoc bývá obvykle poskytnuta příliš pozdě. Z různých příčin noční smrti (smrti ve spánku) je náhlá srdeční zástava jednou z nejčastějších.

mrtvola, tělo
Fotografie: Freepik

Podle výzkumu provedeného v roce 2021 v oblasti srdečních rytmů se přibližně 22 % těchto událostí vyskytuje mezi 22:00 a 6:00 hodinami. Existuje několik zdravotních stavů, které mohou způsobit náhlou srdeční zástavu, včetně srdečního infarktu, arytmie, srdečního selhání a mrtvice, jak uvádí web VeryWellHealth.

Smrt je přirozenou součástí života. Jaké pocity člověk v tento moment prožívá?

Vliv plicních onemocnění

Vliv plicních onemocnění na umírání ve spánku představuje složitou rovnici zahrnující dýchací cesty a transport kyslíku. Plicní nemoci, jako je chronická obstrukční plicní nemoc (COPD), plicní embolie a další, mohou vytvářet nebezpečné scénáře během nočního odpočinku. Tato část se zaměří na specifický vliv plicních onemocnění na bezpečnost jednotlivce během spánku a jak tyto komplikace mohou přispívat k umírání ve spánku.

Role mozku a nervového systému

Mozek hraje klíčovou roli v regulaci autonomního nervového systému, který ovlivňuje nevědomé funkce těla, jako je srdeční frekvence, dýchání a krevní tlak. Dysfunkce v této regulaci může v nočních hodinách vést k neočekávaným zástavám srdce nebo ztrátě kontroly nad dýcháním, což může být spojeno s umíráním ve spánku. O tom, jak posílíte nervový systém, se dozvíte v našem článku, který jsme v minulosti publikovali na webu ZdravéStravování.eu.

Některá mozková onemocnění, jako jsou epilepsie nebo nádory mozku, mohou být spojena s nočními záchvaty či kritickými změnami v mozku, což může zvyšovat riziko komplikací během spánku. Tyto poruchy mohou mít nepředvídatelné důsledky, které mohou vést k nečekaným úmrtím.

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]