Lidové zlozvyky patří mezi nejčastější příčiny úmrtí ve spánku. Tyto tiché zabijáky nepodceňujte

Fotografie: Depositphotos

I když jsou úmrtí ve spánku vzácná, je důležité být si vědom příčin, které k nim mohou vést. Zde jsou nejčastější příčiny úmrtí ve spánku.

Spánek je základním pilířem lidského zdraví a celkového blahobytu. Nicméně i když by měla být postel místem odpočinku, může se stát místem tragické události, jako je úmrtí. Úmrtí ve spánku, i když vzácná, mohou mít různé příčiny, a je důležité být si jich vědom a podniknout kroky k minimalizaci rizik. Níže se podívejte na nejčastější důvody, které vedou k úmrtí ve spánku.

Kardiální příčiny

Srdeční onemocnění představují jednu z nejčastějších příčin úmrtí lidí během spánku, uvádí studie z roku 2021, s největší pravděpodobností v důsledku arytmie. Když se srdeční rytmus stane nepravidelným, může to mít fatální následky. Tato nesprávná činnost srdce může být způsobena vysokým krevním tlakem, předchozími srdečními infarkty, srdečními chorobami nebo selháním srdce.

Dalším vážným srdečním problémem je srdeční zástava nebo infarkt. Infarkt myokardu nastává, když dojde k poškození koronární tepny, která zajišťuje krevní oběh srdce, čímž se blokuje přívod krve do srdce. O příznacích srdečního infarktu jsme vás v minulosti informovali na našem webu ZdravéStravování.

Blížící se smrt na sebe upozorňuje pomocí příslušných signálů. Patří mezi ně i delší spánek a úzkosti

Loňská zpráva Ministerstva zdravotnictví České republiky uváděla, že více než 2,9 milionu obyvatel ČR je léčeno právě kvůli kardiovaskulárním onemocněním. Mezi nejčastějšími diagnózami v této oblasti se vyskytuje ischemická choroba srdeční, která postihuje 470 tisíc pacientů, a různé poruchy srdečního rytmu, známé jako arytmie, o kterých bylo zjištěno, že jimi trpí 420 tisíc osob.

srdce infarkt
Fotografie: Freepik

Diabetes 2. typu

Další významnou příčinou úmrtí ve spánku může být diabetes mellitus. Lidé s diabetem mají zvýšené riziko srdečních chorob a arteriosklerózy, což jsou faktory, které mohou vést k srdečním problémům a selhání srdce. Nedostatečná kontrola hladiny cukru v krvi může také přispět ke vzniku spánkových apnoe, což je stav spojený s opakovanými přestávkami v dýchání během spánku a zvýšeným rizikem srdečních problémů, informovala Kelly Wood.

Otrava oxidem uhelnatým

Další potenciálně fatální příčinou úmrtí ve spánku je otrava oxidem uhelnatým. Oxid uhelnatý je bezbarvý, velmi jedovatý plyn bez zápachu, který vzniká při nedostatečném spalování paliva obsahujícího uhlík, jako jsou plyn, dřevo nebo uhlí, sděluje Debra Sullivan. Při nedostatečné ventilaci místnosti se může oxid uhelnatý hromadit a způsobit otravu, která může vést k úmrtí během spánku, aniž by si člověk byl vědom nebezpečí.

Onemocnění jater

Játra jsou klíčovým orgánem pro detoxikaci těla a regulaci mnoha funkcí, včetně metabolismu a udržování rovnováhy v tělních tekutinách. Pokud jsou játra poškozena nebo nefungují správně, mohou se objevit různá závažná onemocnění, jako je cirhóza jater, hepatitida nebo jaterní selhání. Tyto stavy mohou vést k nebezpečným komplikacím, včetně akutního jaterního selhání, které může způsobit úmrtí, informoval web Healthline.

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]