V těchto potravinách byl při kontrole nalezen tichý zabiják, o kterém většina lidí neslyšela

Fotografie: Sakurai Midori / Creative Commons / Attribution 3.0

Zdraví je tím nejcennějším, co máme, a proto je důležité být si vědomi potenciálních hrozeb, které na nás číhají v potravinách.

S rozšířením průmyslových procesů a růstem lidské populace se tato rizika stále zvětšují. Světová zdravotnická organizace (WHO) nedávno vyhlásila varování ohledně nebezpečí, jež hrozí z potravin. Tento zdánlivě neviditelný nepřítel, známý jako dioxin, se hromadí v potravinách, především v masných výrobcích, mléčných produktech, rybách a měkkýších. Dioxiny jsou chemikálie extrémně toxické a mohou způsobit závažné zdravotní problémy, jako je rakovina a poškození imunitního systému, uvádí na svých internetových stránkách WHO.

Příčiny a dopady dioxinů

Vlivem průmyslových procesů a nevhodného způsobu likvidace odpadu se dioxiny dostávají do našeho životního prostředí. Studie publikovaná v Reviews on Environmental Health ukázala, že neodborné spalování odpadu je závažnou hrozbou pro veřejné zdraví a má negativní dopad na životní prostředí. Jelikož se dioxiny v lidském těle rozkládají pomalu, trvá dlouhou dobu, než se jejich koncentrace sníží.

Doporučená opatření WHO

WHO naléhá na vlády, aby zvýšily monitorování průmyslových procesů a výroby potravin, s cílem minimalizovat riziko kontaminace dioxiny a dalšími toxickými látkami. Kromě toho organizace navrhuje několik opatření, která mohou pomoci snížit expozici dioxinům.

Tlusté střevo lze zbavit toxinů podomácku a přirozeně. Poradí si s nimi i slaná voda a vláknina

laboratoř, testování
Fotografie: Pixabay

Prevence a řešení

Jedním z klíčových opatření je ořezávání tuku z masa, protože se dioxiny často ukládají v tukové tkáni zvířat, což zmiňuje i National Institute of Environmental Health Sciences. Další možností je přechod na rostlinnou stravu, která může minimalizovat riziko expozice těmto toxickým látkám. Pro ty, kteří mají možnost, může být také výhodné pěstovat si vlastní potraviny, což je pravděpodobně nejbezpečnější způsob, jak se vyhnout kontaminaci dioxiny a dalšími toxickými látkami, např. pesticidy.

Na našem webu ZdravéStravování jsme vás v minulosti informovali o tom, které potraviny živí rakovinné buňky, je proto lepší je vyřadit z jídelníčku, mimo jiné také zmiňovaný dioxin.

Dioxinové zamoření ve Spolaně Neratovice

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]