Účinná cvičení pro bystrý mozek a zlepšení jeho funkce. Zvládne je každý v jakémkoliv věku

Fotografie: Freepik

Lze trénovat mozek a zlepšit jeho fungování? Podle odborníků je možné vylepšit kognitivní funkce i mentální výkon pomocí pravidelného cvičení i relaxace.

Lidský mozek je úžasný orgán, pro nějž je důležitý trénink pro uchování duševního zdraví. Při pravidelných podnětech se vytváří více nervových spojení a dochází k větší míře okysličení. Naopak při pasivitě se mozek utápí v rutině a chřadne, což může způsobovat potíže s pamětí, soustředěním nebo větší míru stresu. Jak je možné těmto stavům předejít?

Fyzický trénink i dostatek relaxace

Mozek potřebuje neustálý přísun podnětů, které napomáhají ke zvyšování mentálního výkonu, ale také odpočinek. O mozek je tedy nutné pečovat dvojím způsobem:

  • pomocí duševních a fyzických aktivit – za použití obou hemisfér současně, zlepšení výkonu a rozvíjení paměti a kreativity;
  • pomocí relaxačních technik – pro zvýšení odolnosti vůči napětí a stresu, koncentrace a zklidnění mysli díky pozitivnímu vnímání světa.

K tomu, aby mozek fungoval bez potíží potřebuje také dostatek zdravé energie. Z celkového příjmu mozek spotřebuje celých 20 % energie, ale je nutný přísun vitamínů a minerálů pro podporu nervových buněk. Pro správné fungování mozku je tak nezbytný zdravý jídelníček, ale také správný pitný režim s 2 litry tekutin denně.

Fotografie: Freepik

Cvičení pro zvýšení mentálního výkonu mozku

Pro mozek jsou důležité cviky, které propojují používání obou mozkových hemisfér, díky tomu dochází ke zlepšení koordinace pohybů, očí a rukou, ale také zvýšení úrovně soustředění. Cviky dobře fungují pro zklidnění při stresu nebo pro předcházení agresivního jednání. Vyzkoušejte proto 8 různých cviků, které napomohou ke zlepšení fungování mozku.

1.     Spojování prstů na rukou a nohou

Posaďte se na židli s vysokým opěrákem a narovnejte se, uvolněte nohy. Roztáhněte prsty na rukou a pevně přitiskněte bříška prstů, palec proti palci, ukazováček proti ukazováčku a tak dále. Ruce držte v úrovni hrudníku a prudce kývejte ze strany na stranu. Obdobně se pokuste roztáhnout nohy doširoka a dotýkat se prsty na nohou a provádět houpačku také s dolními končetinami.

2.     Křížení nohou a rukou

Pro propojení pravé a levé hemisféry fungují skvělé různé křížové cviky, kdy se kombinují dotyky pravé ruky nebo dlaně a levé nohy, případně lze doplnit poskokem nebo cviky vyzkoušet za zády.

Základní cvik na střídání rukou a nohou sestává z dotýkání pravé dlaně levého kolena, levé dlaně pravého kolena, pravého loktu levého kolena a levého loktu pravého kolena, vše vždy alespoň 5krát za sebou.

3.     Cvičení ve stylu obrácené loutky

Postavte se rovně, dejte nohy k sobě a ruce si dejte za hlavu. Skočte dopředu s roztaženýma nohama a zamávejte rukama dozadu, opět skočte tentokrát dozadu do původní pozice. Při skocích rukama střídavě pohybujte nahoru, dolu a do stran jako by byly končetiny zavěšené na šňůrkách.

4.     Cvik dirigent

Představte si, že držíte dirigentskou taktovku a kreslíte normální nebo ležatou osmičku, vyzkoušejte pravou i levou rukou, doleva i doprava. Můžete si také nakreslit velkou osmičku na tabuli a jezdit vzduchem po nakreslených čárách. Opakujte vždy alespoň 3krát na každou stranu a každým směrem. Důležité je držet hlavu rovně a nesklánět jí dolů.

Fotografie: Freepik

5.     Kreslení nosem

Nos jako tužka, která kreslí osmičky nebo jiná slova do vzduchu? Vyzkoušejte denně tak napsat několik slov do vzduchu nebo zobrazit několik osmiček.

6.     Zvedání předmětu vleže na zádech

Položte se na rovnou podložku, nad sebe postavte židli, chodidly uchopte míček nebo citron a pomalu zvedejte nohy s předmětem tak, abyste byli schopní jej položit na židli, hlava jde směrem za zvedajícím předmětem. Poté jej opět vezměte a položte. Při vyšší kondici můžete míček pokládat místo na židli přímo na zem za hlavu.

7.     Dechová cvičení

Sedněte si rovně na židli a ukazováčkem a prostředníčkem se dotkněte nosu. Zakryjte si prstem levou nosní dírku a nadechněte se na osm dob, poté vydechněte pravou nosní dírkou. Poté střídejte nosní dírky, jednou se nadechněte a vydechněte druhou a naopak. Vždy počítejte do osmi.

8.     Relaxujte v tureckém sedu

Posaďte se do tureckého sedu a se zavřenýma očima volně dýchejte, směrujte vzduch dolů do břicha. Soustřeďte se na dýchání a vyslovujte nahlas zvuky „ommmm“ při nádechu a „ah“ při výdechu.

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]