Tuberkulóza netrápí jen rozvojový svět. Stále je nebezpečným strašákem i pro západní civilizaci

Fotografie: Getty Images

Patří stále mezi nejčastější úmrtí v rozvojovém světě, tuberkulóza se však vyskytuje také v civilizovaných zemí, Česku nevyjímaje. Dříve se tomuto onemocnění přezdívalo „nemoc chudých“, protože se týkalo převážně podvyživených a chudších lidí žijících v oblastech s horšími hygienickými standardy.

I proto si lidé nepřipouští, že by mohla ohrožovat i je, žijeme přece v zemi s vysokou životní úrovní a existuje vakcína. To ano, ale část populace očkována není, ostatní již nemusí mít dostatek protilátek. Tuberkulóza tak může ohrozit každého. A jaké jsou příznaky této choroby a jak se léčí?

Fotografie: Freepik

Příčiny zákeřného onemocnění

U tuberkulózy je nesnadná diagnostika, protože infikovaní lidé Kochovými bacily nemusí vykazovat žádné příznaky. V těle mohou přežívat několik let, než onemocnění propukne, nadto jsou extrémně rezistentní vůči antibiotikům. Bacilům se daří ve vlhkém prostředí, napadají oslabený organismus špatnou výživou, nedostatečně silnou imunitou, ale také lidi, kteří se potýkají s vysokou stresovou zátěží a žijí v neustálém tlaku nebo strachu.

V takovém případě se onemocnění rozvine, primárně zasahuje dýchací systém, ale může dojít k rozvinutí také v jiných orgánech těla, močových cestách, kostech, kloubech nebo bacily mohou napadnout nervový systém.

Nakažený ohrozí dalších 15 lidí

Za tuberkulózou stojí bakterie Mycobacterium tuberculosis, Kochovy bacily, přičemž existují různé kmeny těchto patogenů. Přenášejí se nejčastěji kapénkami, rizikové je proto kýchání nebo kašlání, nakazit se lze při hovoru nebo zpěvu. Podle odborníků jeden nakažený může infikovat během roku až 15 dalších osob. K přenosu může dojít také stolicí nebo konzumací infikovaného mléka skotu, ale takové případy jsou v Evropě raritní.

Fotografie: Freepik

Tuberkulóze nahrává podvýživa a špatná hygiena

Oblasti s nejvyšším výskytem tuberkulózy mají dva společné rysy. Jedná se o chudší oblasti, kde lidé trpí podvýživou a jedná se o lokality s horšími hygienickými podmínkami a návyky. Vzhledem k propojenosti a globálnímu cestování však dochází k přenosům i mimo tyto lokality. Ohroženi jsou tak lidé s horší obranyschopností nebo dočasným ochabnutím imunity, tuberkulóza ohrožuje také starší populaci a chronicky nemocné. Další ohroženou skupinou jsou děti, dospívající, drogově závislí nebo lidé ve vyloučených lokalitách.

Příznaky plicní tuberkulózy a léčba

Nejčastější formou tuberkulózy je plicní, která v Evropě tvoří 95 % případů. Zpozornět by měli všichni, kdo trpí dlouhodobým nebo chronickým kašlem trvajícím déle než 3-4 týdny, v pokročilém stádiu dochází k vykašlávání hlenu a plivání krve, bolestem na hrudi, které provází noční pocení, malátnost a zvýšená teplota. Při podezření je nutné navštívit lékaře a podstoupit rentgenové vyšetření nebo tuberkulinový test, který odhalí reakci těla na kontakt s živými mykobakteriemi. Léčba probíhá pomocí antibiotik, může trvat několik měsíců, standardně 6, přičemž během prvního měsíce je nutná izolace.

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]