Velký přehled hodnot tepové frekvence dle věku. Naučte se včas poznat, kdy se situace stává kritickou

Fotografie: Depositphotos

Správná tepová frekvence je ukazatelem vašeho celkového zdravotního stavu, a proto by měl každý vědět, které hodnoty mu odpovídají a které ne.

Hodnota klidové srdeční frekvence je ukazatel, který dokáže prozradit značné množství informací o vašem zdravotním stavu. Mnoho lidí však nemá tušení, které hodnoty odpovídají jeho věku a kondici, a proto začínají řešit důsledky tohoto problému až příliš pozdě. Abyste se vyhnuli problémům, níže se můžete podívat na tabulku, podle níž poznáte, zda je čas na zdravotní prohlídku či nikoliv. Více prozradila lékařka Deborah Weatherspoon.

Klíčové informace pro správné měření srdečního frekvence

Hodnoty klidové srdeční frekvence se pohybují v rozmezí 60 až 100 tepů za minutu a čím lepší je funkce vašeho srdce, tím nižší by frekvence měla být. Nezapomínejte také na to, že je důležité měřit svůj tep zásadně v klidu, neboť existuje řada faktorů, které ho určitými způsoby mohou ovlivnit. Mezi ty nejčastější patří:

  • Teplota vzduchu: Klidová tepová frekvence se může během horka zvýšit, ale obvykle ne o více než 10 tepů za minutu.
  • Emoce: Silné pocity úzkosti, stresu, nebo dokonce štěstí mohou zvyšovat hodnotu srdeční frekvence.
  • Poloha těla: Srdeční frekvence může být při sezení a stání o 3 údery za minutu vyšší než vleže. Vždy je proto důležité, abyste byli během měření ve správné poloze.
  • Léky: Některé léky na předpis, jako jsou například antidepresiva a beta-blokátory, mohou výrazně snižovat srdeční frekvenci.
  • Meditace: Jóga, meditace a jiná uklidňující cvičení mohou snižovat srdeční frekvenci.
Fotografie: Pexels

Hodnotu srdeční frekvence ovlivňuje samozřejmě také věk a pohlaví, přičemž u žen bývá hodnota v průměru o 2–7 tepů za minutu vyšší než u mužů. Důležité je však především být před měřením a během měření dostatečně v klidu, aby vaše výsledné hodnoty byly co nejpřesnější. Abyste poznali, jaké hodnoty srdeční frekvence byste měli naměřit vy, použijte níže uvedenou tabulku.

Tabulka srdeční frekvence

Tato tabulka je určena pro muže, ovšem jak odborníci dodávají, v případě ženského pohlaví stačí k hodnotám přičíst 2–7 tepů za minutu. Pro příklad, pokud je váš věk mezi 18–25 lety, v průměru by vašeho hodnoty měly být namísto 70–73 tepů za minutu 72–80 tepů za minutu.

Věk 18–25 26–35 36–45 46–55 56–65 65+
Sportovci 40–52 44–50 47–53 49–54 51–56 52–55
Výjimečný 56–61 55–61 57–62 58–63 57–61 56–61
Dobrý 62–65 52–65 63–66 64–67 62–67 62–65
Průměr 70–73 71–74 71–75 72–76 72–75 70–73
Podprůměrný 74–81 75–81 76–82 77–83 76–81 74–79
Špatný 82+ 82+ 83+ 84+ 82+ 80+

U dospělých jedinců je nižší srdeční frekvence spojena s vyšší úrovní kondice a nižším výskytem srdečních příhod, jako je infarkt – hodnoty některých profesionálních sportovců se mohou pohybovat dokonce okolo 40 tepů za minutu. Důvodem může být to, že nižší frekvence vypovídá o tom, že je srdeční sval silnější, a proto může efektivněji pumpovat krev, nebo také fakt, že při intenzivním cvičení dochází k uvolňování oxidu dusnatého v cévách srdce, což zvyšuje přívod krve do srdce.

Zdroj: Healthline