Situace mění svět a svět mění způsoby, budeme si opět podávat ruce?

Podávání rukou bylo do dnešní doby gestem slušnosti a srdečnosti, přátelského přivítání či seznámení se. Ovšem vzhledem k šířícímu se koronaviru (pandemii) se od tohoto zvyku doporučuje upustit. Podání rukou tedy mizí a nahrazují je pozdravy typu Namasté nebo pouhé pokynutí hlavou.

Nikdo nedokáže přesně určit, kdy podávání rukou začalo, ale předpokládá se, že jde o tisíce let starou tradici. Možná původně šlo o gesto mírového klidu mezi dvěma stranami. Existují dokonce hypotézy, že potřesení si rukou mělo za cíl zakopání válečné sekyry. Jiné teorie naznačují, že potřesení si rukou bylo symbolem vzájemného příslibu, což je vytvoření posvátného pouta mezi dvěma jednotlivci s podobným cílem.

Zmínky pocházející z 9. století ukazují, jak si babylonský král potřásl rukou s asýrským vládcem – je to jedním z prvních zobrazení kultury podání si rukou. Potřesení si rukou bylo také popsáno v Homérových epických básních Ilias a Odysseia.

Gesto bylo také nesmírně populární ve starém Římě, kde bylo považováno za symbol přátelství a loajality. Později (zhruba v 17.století) bylo podání rukou dokonce upřednostněno před ukloněním se či smeknutím klobouku. V 19. století se v západním světě tento zvyk ještě více rozšířil a byly dokonce vydávány knihy s podrobnou etiketou potřesení rukou.

Je podávání rukou špatné?

Dnes v době koronavirové nás strach z šíření nemoci nutí tento zvyk opustit. Podání si rukou zahrnuje kontakt mezi dvěma osobami a pro bakterie a jiné mikroby je snadné najít si cestu k novému hostiteli.

Podle studie University of Colorado máme na rukou miliony bakterií z přibližně 150 různých druhů. Lidé pracující ve zdravotnictví mají na každé straně ruky zhruba 5 milionů bakterií. Zatímco bakterie kolonizují ruce agresivněji, je známo, že viry, včetně těch, které způsobují respirační infekce a průjem, také přetrvávají na našich rukou tak dlouho, aby byly schopny přenosu z člověka na člověka.

Lidé, kteří neudržují správnou hygienu a pravidelně si neumývají ruce, mají na rukou větší množství mikrobů a při potřesení rukou ohrožují ostatní. Tímto způsobem lze také přenášet bakterie rezistentní na antibiotika.

Nové způsoby pozdravů

Ve Francii noviny varují veřejnost před pozdravem polibky nebo podání si ruky. Australský ministr zdravotnictví doporučil lidem, aby se poplácali po zádech a vyhýbali se potřesení rukou. Brazilské ministerstvo zdravotnictví říká lidem, aby se vůbec nelíbali na přivítanou, ani členové rodiny. V Íránu se objevila videa lidí, kteří si klepali na nohy jako projev pozdravu.

Lidé na celém světě jsou ochotni se kvůli své bezpečnosti změnit, bude zajímavé sledovat, zda budou nové změny zakořeněny ve společnosti a nechají staré tradice úplně zmizet, nebo zda jsou takové změny pouze dočasné povahy a lidé se k zažitému vrátí, jakmile skončí strašidelná pandemie.

Fotografie: Pixabay, Himalayanyogaashram