Rozpoznejte nejčastější příznaky, které signalizují bipolární poruchu

Dříve byla bipolární porucha pojmem, který znala jenom hrstka lidí. Nyní je tomu jinak. V posledních desetiletích padají ve společnosti mnohá tabu. Jedním z nich je také to, že se mnohem otevřeněji a častěji mluví a píše o nejrůznějších psychických poruchách a onemocněních. Příkladem takové poruchy, která se nejen díky médiím, ale také filmům či známým osobnostem, které se k tomu, že touto poruchou trpí, přiznávají, dostává do zájmu pozornosti, je také bipolární porucha.

Co je bipolární porucha?

Jedná se o poměrně častou a závažnou duševní poruchu, která je známá také pod označením maniodepresivní psychóza, a to z toho důvodu, že je pro ni charakteristické střídání stavů mánie a deprese. Výsledkem jsou výkyvy nálad postižené osoby od jednoho extrému k jeho naprostému opaku. Tedy od dobré nálady spojené s euforií, hyperaktivitou a dostatkem sebevědomí po deprese spojené s negativismem, smutkem, nedostatkem energie a sebevědomí a často bohužel také s myšlenkami na sebevraždu.

Existují dva tyty této poruchy, zatímco u prvního typu bipolární poruchy jsou oba emoční vrcholy velmi výrazné, u druhého typu se obě fáze, mánie i deprese, jeví jako poněkud rozmazané a jako běžný projev emocí, přičemž fáze deprese převažuje. U obou typů bipolární poruchy je velmi důležitá včasná diagnóza a zahájení léčby. Jaké jsou nejčastější příznaky či projevy bipolární poruchy?

Deprese

Depresivní fáze má u bipolární poruchy podobné příznaky jako běžná deprese, tedy zejména nedostatek energie, špatná a pochmurná nálada, dlouhodobé pocity smutku a beznaděje, nezájem o většinu činností a také sebevražedné myšlenky. Kromě těchto příznaků se tato fáze často projevuje také změnou stravovacích návyků, většinou nechutenstvím a odmítáním stravy, pomalou řečí či potížemi se soustředěním. Na rozdíl od běžné deprese se depresivní fáze bipolární poruchy nedoporučuje léčit prostřednictvím antidepresiv, která by pacienta mohly rychle uvrhnout do opačné neboli mániové fáze.

Nespavost

Každý máme občas problém usnout nebo se v noci z nějakého důvodu vzbudíme, ale lidé trpící bipolární poruchou se potýkají s mnohem vážnějšími problémy se spánkem. Celé týdny nespí či spí jen několik málo hodin, což se samozřejmě projeví na jejich energii. 

Fotografie: Freepik

Velmi dobrá nálada

U bipolární poruchy druhého typu je období velmi dobré nálady zvané také hypomanie méně výrazné než u prvního typu a často není snadné ho rozpoznat. Klíčem může být kombinace s jinými příznaky nebo nepřiměřeně dlouhá doba velmi pozitivní nálady. Pokud se tedy například celý týden nebo déle cítíte příliš vesele bez ohledu na to, co se kolem děje, je třeba se mít na pozoru.

Potíže s koncentrací

Potíže se soustředím, „skákání“ z jednoho úkolu do druhého, snaha udělat několik věcí najednou bez toho, abyste předchozí věc ukončili. To vše může být také známkou bipolární poruchy, zvláště pokud je neschopnost koncentrace tak velká, že narušuje například komunikaci a vztahy s blízkými.

Fotografie: Pixabay

 

Podrážděnost

Další „záludný“ příznak bipolární poruchy, který se maskuje jako přirozená emoce, je podrážděnost. Všichni jsme čas od času podráždění a reagujeme trochu mrzutě. Pokud je ale náš hněv příliš častý a navíc naprosto neodpovídá podnětu, který ho způsobil, může se jednat o jeden z příznaků bipolární poruchy.

Úvodní Fotografie: Freepik

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]