Nepodceňujte varovné příznaky, které signalizují možný příchod mozkové mrtvice

Mozková mrtvice, lékařsky terminologicky přesněji správně cévní mozková příhoda, se vyskytuje ve dvou formách. První z nich je krvácivá forma, kdy v cévě vznikne přetlak nebo dojde k úrazu hlavy, přičemž praskne tepna a krev se rozlije na mozkový povrch. Druhou formou je forma ischemická, kdy dojde k ucpání tepny, která mozek zásobuje krví, krevní sraženinou, přičemž začne proces odumírání postižené části mozku.

Pokud nemají být následky mozkové mrtvice fatální, je nutno zajistit postiženému neodkladně odbornou lékařskou pomoc. Jinak může nastat poškození mozku a v krajním případě i smrt.

Test přítomnosti příznaků mozkové mrtvice

Abyste se ujistili, zda osoba, u níž máte podezření, že by mohla mít mozkovou mrtvici, je skutečně v tomto zdraví a život ohrožujícím stavu, doporučuje se provedení následujícího testu. Stejný test můžete také provést sami na sobě.

Zvedněte obě paže a měli byste je takto udržet. Problém nastává ve chvíli, kdy jedna paže ihned padá dolů. Usmějte se a pozorujte, zda jedna část obličeje není svěšená.

Důležité je otestovat schopnost řeči a výslovnost, a to nejlépe na jednoduché větě. Zvýšená pozornost by měla být věnována například nesrozumitelné výslovnosti, divnému tónu hlasu nebo například mumlání.

Pokud výše uvedený test dopadl, byť jen v jednom bodě, špatně, doporučuje se poznamenat si čas provedení testu a bezodkladně volat tísňovou linku.

Fotografie: Pixabay

Léčba mozkové mrtvice je doslova závod s časem, proto je potřeba mít co nejdříve k dispozici kvalifikovanou lékařskou pomoc. Z výzkumu vyplývá, že léky, které jsou postiženému podány, mají největší šanci na úspěch, neuběhne-li od projevení symptomů doba delší než tři hodiny.

Varovné příznaky

Mozková mrtvice obvykle přichází náhle a lze ji rozpoznat podle níže uvedených příznaků:

  • Problémy se souvislou řečí a výslovností
  • Jednostranné svěšení paže, koutku úst, tváře apod.
  • Silná bolest hlavy bez zjevné příčiny
  • Malátnost
  • Nestabilní chůze
  • Problémy s viděním, a to někdy jen na jedno oko, někdy dokonce na obě oči, a
  • Problém s rovnováhou.

Prevence vždy na prvním místě

Pokud patříte do rizikové skupiny osob, u nichž je vyšší pravděpodobnosti vzniku mozkové mrtvice, doporučuje se, abyste si pořídili a na sobě nosili náramek nebo přívěsek se základními údaji o své osobě, krevní skupině, užívaných lécích, kontaktních osobách apod. Dobré je rovněž poučit o příznacích své okolí, zejména děti, aby nebyly při jejich vzniku zaskočeny a uměly správně a včas reagovat.

Úvodní Fotografie: Freepik

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]