Rané symptomy upozorňující na to, že se u vás může rozvíjet rakovina vaječníků

Fotografie: Freepik

Obdobně jako u jiných typů rakovinových onemocnění, i u rakoviny vaječníků je nejdůležitější včasná diagnóza, aby bylo možné výrazně zvýšit naději pacienta na přežití. Existují 4 hlavní symptomy, které rakovinu vaječníků doprovázejí, vedle nich se však vyskytuje také několik menších příznaků, jež mohou účinně diagnostikovat rozvoj nemoci.

Tento typ onkologického onemocnění je jedním z nejčastějších a také nejzákeřnějších, jelikož se v úvodních fázích projevuje bezpříznakově. Také proto je nutné pravidelně navštěvovat gynekologická preventivní vyšetření a v případě přetrvávajících potíží, které se mohou jevit jako zanedbatelné, ihned kontaktovat svého lékaře.

Příznaky rakoviny vaječníků v ranné fázi onemocnění

Přestože převážná část případů rakoviny vaječníků se objevuje až u starších, téměř 20 % pacientek s touto diagnózou patří do nižších věkových skupin (do 50 let). Právě proto je nutné znát všechny, i ty nepatrné symptomy a včas reagovat na jejich výskyt. Šance na přežití se tak několikanásobně zvyšuje. Jak ukazují studie, charakter těchto symptomů není široké veřejnosti příliš znám. Vzhledem ke skutečnosti, že rozvoj nemoci do závažnějšího stádia probíhá téměř bez povšimnutí, je potřeba se zabývat i zdánlivě bezvýznamnými příznaky. Pojďme se tedy podívat, které to jsou.

Rizikové skupiny a faktory rakoviny vaječníků

Onemocnění rakovinou vaječníků se může rozvinout prakticky u kterékoliv ženy, existuje však několik faktorů, které zvyšují pravděpodobnost tohoto výskytu. Mezi ty nejdůležitější patří:

 • věk (nad 50 let se pravděpodobnost onemocnění výrazně zvyšuje)
 • výskyt onemocnění v rodinné anamnéze, především v přímé linii
 • vyšší tělesná hmotnost a obezita
 • medikace a jiná onemocnění – zde se jedná především o trvalou hormonálně substituční terapii či civilizační choroby (vedle obezity zvyšuje riziko rozvoje rakoviny vaječníků například také cukrovka)
 • životní styl

Nejčastější příznaky rakoviny vaječníků

Základní a nejvíce rozšířené příznaky rakoviny vaječníků se projevují především na vylučovacím ústrojí a v břišní oblasti. Řada žen přisuzuje tyto symptomy zprvu aktuálnímu mentálnímu rozpoložení nebo pracovnímu vytížení a začne situaci řešit, až když problémy neodchází ani po delší době. Jedná se o tyto symptomy:

 • ztráta chuti k jídlu a kontinuální pocit plnosti
 • dlouhodobé a dlouhotrvající nadýmání
 • bolesti v dolní části břišní dutiny
 • zvýšené nutkání na močení

Všechny tyto symptomy obvykle přichází dohromady, jelikož rozrůstající se tumor tlačí do okolních orgánů a působí jak na žaludek a střeva, tak na močový měchýř.

Doplňující symptomy rakoviny vaječníků

Kromě uvedených základních symptomů spojených s vytvořením nádorového lůžka a jeho rozšiřováním, se může onemocnění projevovat také dalšími dílčími problémy, které zahrnují především:

 • trvalou únavu
 • náhlou ztrátu hmotnosti bez předchozí příčiny
 • změny v pravidelnosti a charakteru stolice