První pomoc při epileptickém záchvatu není vůbec složitá

Každý z nás se může běžně setkat s člověkem, kterého čas od času postihne epileptický záchvat. Na ulici, v autobuse i v práci. Pro mnoho lidí je to traumatický zážitek, a to zejména z důvodu nedostatku znalostí o postupu, který mohou sami podniknout. Díky tomu mohou nemocnému, který se před nimi svíjí na zemi nebo na lavičce pomoci, aby se zbytečně nezranil.

Jde o poměrně rozšířenou nemoc

Podle odborníků a jejich statistik má v průběhu svého života minimálně jeden epileptický záchvat tři procenta celé populace. Jedná se navíc o druhé nejčastější onemocnění s neurologickou příčinou, se kterou se lékaři setkávají na pohotovosti. Epilepsie je chronické, nepřenosné onemocnění mozku, které postihuje lidi všech věkových skupin a pohlaví. Po celém světě jí trpí asi 50 milionů lidí.

Co je epileptický záchvat?

Dle definice je epileptický záchvat souborem příznaků, které mohou přejít bez povšimnutí, až po jevy, které se běžně označují jako záchvaty, tedy silné kontrakce těla se ztrátou vědomí. Všechny tyto příznaky jsou přitom způsobené tím, že se skupina neuronů v mozku rozhodne pracovat nadměrně ve stejnou chvíli. Tělo to nevydrží a začne se nekontrolovatelně třást.

Setkat se můžete hned s několika druhy záchvatů. Základní dělení je na generalizované krize a částečné (fokální) záchvaty. Mezi generalizované krize, které jsou častější, patří absence (ztráta vědomí na několik vteřin), myoklonické (svalové kontrakce), tonické (ztuhnutí těla), klonické tonikum (záškuby svalů doprovázené ztrátou vědomí). Poslední je s epilepsií spojováno nejvíce.

Jak se zachovat?

V případě, že se setkáte s epileptickým záchvatem, nejdůležitější je poskytnout postižené osobě dostatek prostoru a ujistit se, že kolem není nic, o co by si mohla ublížit. Během záchvatu byste je neměli omezovat a rozhodně jim nestrkejte do úst prsty, ani jiné předměty. Mnohem lepší je otočit je na bok, přičemž jazyk se přirozeně této poloze přizpůsobí.

Těsně po záchvatu by se nemělo podávat jídlo, ani pití. Nejdřív nechte osobu, aby se dostatečně uklidnila a vrátila do normálu. Po nějaké době jim samozřejmě můžete nabídnout trochu vody na osvěžení, ale v první řadě se ujistěte, že se cítí dobře a nebudou se na tekutině dusit. Pokud si nebudete jistí, jak postupovat, kontaktujte zdravotnickou záchrannou službu na čísle 155. Po telefonu vám rádi poradí. Jaký postup přesně zvolit při ošetření?

  • V první řadě položte osobu opatrně na zem a ujistěte se, že kolem nejsou ostré nebo tvrdé předměty. Hlava by měla být na něčem měkkém a plochém.
  • Otočte osobu na bok, abyste zlepšili průchodnost dýchání.
  • Uvolněte postiženému krk. Pokud má zapnutou bundu nebo mikinu, kolem krku ji rozepněte.
  • Zůstaňte s epileptikem až do doby, kdy záchvat neskončí, a nebudete si jistí, že je v pořádku.

Fotografie: Pixabay

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]