Příznaky nebezpečné leukémie, které lze rozpoznat hned na začátku tohoto zákeřného onemocnění

Fotografie: Freepik

Leukémie se řadí mezi zákeřná onemocnění, která je obtížné diagnostikovat. Je proto důležité nepodceňovat žádný z jejích možných příznaků.

Leukémie bývá někdy zjednodušeně označována jako rakovina krve, což není úplně přesné. Jádrem onemocnění je genetická odchylka některých buněk, které vznikají v kostní dřeni a následně v krvi kolují. Z medicínského hlediska se rozlišují čtyři typy tohoto onemocnění – akutní myeloidní leukémie, chronická myeloidní leukémie, akutní lymfatická leukémie a chronická lymfatická leukémie. Všechny typy mají nicméně ve svých počátcích obdobné příznaky, které byste neměli podcenit, říká lékařka Faith Selchick.

Příznaky nejsou na první pohled alarmující

Další členění onemocnění je na chronické a akutní. Zde platí, že akutní onemocnění probíhá výrazně rychleji než onemocnění chronické, a rovněž vyžaduje okamžité zahájení vhodné léčby. U chronické leukémie se příznaky rozvíjí pomalu a leckdy uběhne delší čas, než se vůbec projeví. Obecně u všech typů leukémií platí, že jejich příznaky jsou nespecifické a pestré. Ovšem i přes to se dají vysledovat některé z nich, které jsou společné všem typům tohoto onemocnění.

Fotografie: Freepik

Mezi nejčastější rané příznaky všech typů leukémie poté patří zejména únava, slabost, teplota, bledost (související s rozvinutou chudokrevností) či náchylnost k nakažení se infekčním onemocněním. U akutní lymfatické leukémie, která postihuje nejčastěji dětskou populaci, patří mezi rané příznaky celková slabost, únava, chudokrevnost, bolesti kloubů a kostí, zvětšené lymfatické uzliny a drobné krvácivé projevy (například časté krvácení z nosu zdánlivě bez příčiny).

V počátcích lze onemocnění zaměnit s chřipkou

Vcelku přehlédnutelné jsou rovněž prvotní příznaky akutní myeloidní leukémie. V rané fázi onemocnění totiž mohou připomínat běžnou chřipku. Nemocný vykazuje známky výrazné únavy, slabosti a má zvýšenou teplotu. V případě, že tyto projevy neustupují, nebo se k nim přidá ještě drobné podkožní krvácení (projeví se jako tečkovité či má podobu modřin) nebo nadměrné krvácení z nosu a dásní, je vždy vhodné vyhledat lékaře, který provede diagnózu na základě krevních testů, popřípadě punkce kostní dřeně.

Fotografie: Freepik

Chronická myeloidní leukémie postihuje, na rozdíl od její akutní formy, nejčastěji dospělé. Mezi prvotní příznaky se mj. řadí horečky, pocení, bolesti kostí, pocit plnosti v oblasti nadbřišku, tlak v levém podžebří, dále náhlé a prudké hubnutí, později i chudokrevnost, dušnost a zvýšená náchylnost k různým infekčním onemocněním. Diagnóza chronické myeloidní leukémie je často náhodná – lékař ji rozpozná z krevního obrazu při preventivním vyšetření.

Fotografie: Freepik

Poslední ze čtyř typů leukémie – chronická lymfatická leukémie, je vůbec nejrozšířenější a zároveň má nejpříznivější prognózu, která dává nemocným vyšší naději na úplné vyléčení. Vzhledem ke svému chronickému průběhu je ve svých raných fázích takřka bez příznaků. Lékaři ji často diagnostikují na základě náhodného krevního obrazu pacienta. Mezi průvodní příznaky patří zvětšené lymfatické uzliny a slezina, chudokrevnost a s tím spojená vyšší náchylnost k různým infekcím.

Zdroj: Healthline

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]