Rady a tipy

Rozpoznejte rané příznaky leukémie a usnadněte tak následnou léčbu

Termínem leukémie je označováno několik příbuzných typů rakoviny napadající krev nebo kostní dřeň. Nejčastějšími pacienty s touto diagnózou jsou děti ve věku do 15 let. U tohoto typu onemocnění je včasná diagnóza jedním z hlavních faktorů přispívajících k naději na přežití, jelikož léčba, která se běžně aplikuje, je mnohem účinnější při nízkém napadení organismu. […]