Nedávné studie potvrzují, že koronavirus poškozuje plíce a někteří pacienti vykazují abnormality i tři měsíce po infekci

Fotografie: Freepik

Koronavirus je stále velká neznámá nejen pro laickou veřejnost, ale také pro lékaře, zdravotnický personál a vědce. Na univerzitě v britském Oxfordu se proto zaměřili na stav plic při infekci i po ní. V rámci studie použili novou monitorovací techniku, která prokazatelně potvrzuje domněnku o poškození plic, kterého by si lékaři během běžného vyšetření nemohli všimnout. U některých pacientů pak plíce vykazovaly abnormality i několik měsíců po infekci.

Poškození plic nejen u těžkých případů

Oxfordští vědci do studie zahrnuli 10 pacientů ve věku 19 až 69 let, kteří prodělali prokazatelně koronavirus, ale nikdo ze skupiny neměl těžší průběh a neskončil na jednotce intenzivní péče. V rámci této skupiny si 8 pacientů stěžovalo na dušnost a někteří pociťovali únavu a vyčerpanost i tři měsíce po nemoci.

Fotografie: Freepik

Zatímco u těžkých případů je poškození plic nepochybné, u těchto pacientů s mírnější formou musela být použita k odhalení abnormalit magnetická rezonance s inhalováním xenonového plynu.

Zcela jasné obrazy poškozených plic při mírném průběhu

Do pozorovací studie byli zařazeni pacienti s mírným nebo těžším průběhem, kteří ale nepotřebovali ke svému vyléčení akutní lékařskou pomoc. Vědci při skenování těchto 10 pacientů zjistili poškození plic u 8 z nich právě díky nové zobrazovací metodě pomocí xenonového plynu a magnetické rezonance. U těchto pacientů dokonce vědci nalezli přesné oblasti, ve kterých nedochází ke správnému okysličování krve a vzduch neproudí do krevního řečiště bezproblémově.

Fotografie: Freepik

Je tomu tak i u bezpříznakových pacientů?

Otázka, na kterou chtějí lékaři z Oxfordu odpovědět, do jaké míry dochází k poškození plic u nejlehčích forem nákazy koronavirem nebo dokonce u bezpříznakových případů. Z tohoto důvodu plánují vyšetřit až 100 pacientů, u kterých byla prokázána pozitivita na koronavirus, ale neměli závažné příznaky. Očekávají totiž, že i tito pacienti mohou mít zdravotní obtíže po několika měsících od nákazy, otázkou je, zda budou tyto následky trvalé nebo dočasné.

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]