Varovné signály těla, které ukazují na zásadní problémy se štítnou žlázou. Přehlížet je by mohla být vaše poslední chyba v životě

Fotografie: Freepik

Štítná žláza patří velmi důležité orgány. Při narušení její přirozené funkce tak tělo začne vykazovat signály, které vás na vznikající problém okamžitě upozorní, říká lékařka Kelly Wood.

Štítná žláza je orgán ve tvaru motýla, který se nachází na přední straně krku a jeho hlavním úkolem je produkce hormonů a regulace metabolismu. Ačkoliv se to tak na první pohled nemusí zdát, je štítná žláza mnohem důležitější, než byste si mysleli. Když tedy dojde k jejímu poškození nebo omezení její činnosti, tělo začne vydávat signály, které vás budou včas varovat o tom, že něco není v pořádku.

Jak funguje štítná žláza

Jak již bylo zmíněno, štítná žláza patří mezi orgány, které jsou mnohem důležitější, než by si člověk myslel. V tomto případě se tak jedná o nedílnou součást endokrinního systému, což je soustava žláz, jejich úkolem je produkce, skladování a uvolňování hormonů do krevního oběhu. Tyto hormony tak poté ovlivňují hned celou škálu běžných věcí, jako je metabolismus a s ním spojené hubnutí nebo přibírání na váze, pocení, růst a vývoj, ale i menstruační cyklus u žen a mnohé další jevy.

Fotografie: Freepik

Pro to, aby tak v těle vše správně fungovalo, je zdraví a bezproblémová funkce štítné žlázy velmi důležitá. Pokud však již dojde k jejímu oslabení, poškození či jinému problému s ní spojenému, začne tělo vykazovat signály, které vás na tyto potíže upozorní. Vy je tak především nesmíte ignorovat a v případě i sebemenšího podezření jednejte. O které příznaky se tedy jedná?

Nadměrná únava

Jedním ze základních příznaků potíží se štítnou žlázou patří jednoznačně rapidně zvýšená a také dlouhotrvající únava. Ta je totiž spojená s tím, že lidské tělo vyžaduje k produkci energie určité množství hormonů, které zase produkuje štítná žláza. Pokud tedy tento orgán není schopný plnit svou funkci, dochází k úpadku energie a tím k větší únavě.

Fotografie: Freepik

V praxi bychom to mohli označit jako stav, kdy pociťujete únavu i bez ohledu na to, jak dlouho a kvalitně jste spali, nebo se známky vyčerpání začnou jevit již po minimální fyzické nebo jiné aktivitě. Zejména pokud tak tento stav trvá déle, rozhodně byste jej neměli brát na lehkou váhu a kontaktování nebo návštěva lékaře je skutečně na místě.

Přibírání na váze

Dalším velmi obvyklým znakem, který pokazuje na to, že s vaší štítnou žlázou není něco v pořádku, je také náhlý přírůstek váhy. V takovém případě se jedná o znatelně zpomalený metabolismus v důsledku nedostatku hormonů. Ten tak nedokáže správně zpracovávat přijaté potraviny a neproměňuje kalorie na energii.

Fotografie: Freepik

V takové situaci pak půjde ručička váhy poměrně rychle nahoru, a naopak kondice pěkně šupem dolů. Jedná se však o případy, kdy jste si jistí, že za nárůstkem tělesné váhy nemůže být nic jiného. Jakmile tedy vyvrátíte těhotenství, nadměrné přejídání nebo extrémní konzumaci nezdravých potravin, nezbývá vám než si o tom promluvit s odborníkem, který na základě potřebných testů určí váš zdravotní stav a zdravotní stav vaší štítné žlázy.

Menší imunitní systém

Ačkoliv by to nejspíše mnoho lidí neřeklo, štítná žláza a produkce hormonů mají také znatelný vliv na celkové imunitě člověka a obranyschopnosti jeho těla před nejrůznějšími nemocemi. V případě, že je tak štítná žláza poškozená a produkce hormonů je menší, dochází také k oslabení imunity, která tak mnohem snadněji podlehne virům či bakteriím.

Fotografie: Freepik

Pokud tedy na svém těle a na sobě samém pozorujete, že býváte nemocní mnohem více než dříve, možná se jedná právě o tento problém. Není to však žádná sranda a je potřeba vyhledat lékaře, který vám pomůže. Taková rýma nebo nachlazení totiž není ani zdaleka to nejhorší, co vaše tělo může napadnout a čemu váš organismus nebude umět čelit.

Ztráta koordinace

Celková ztráta koordinace je tělesný jev, ke kterému dochází právě při nesprávné činnosti štítné žlázy, která má dlouhodobé trvání. Nedostatek hormonů může mít totiž nepříznivý vliv na jednotlivá nervová zakončení, která jsou tak důsledkem toho poškozená a ztrácejí tak svou citlivost a správnou funkci.

Fotografie: Freepik

Mezi ty patří například přenos klíčových informací z mozku do míchy. Pokud tak tady nastane problém, může docházet k takzvaným nervovým zkratům. Ty se tak mohou projevovat necitlivostí některých částí těla, nepříjemným brněním nebo vás jednoduše vaše končetiny „nechtějí poslouchat“. Opět se však nejedná o žádnou úsměvnou situaci a konzultace s lékařem je skutečně nutná.

Problémy s pamětí

Jelikož štítná žláza i tvorba hormonů je velice úzce spojená také s činností a správnou funkcí mozku, dochází v případě potíží s touto žlázou také k potížím s mozkem. Opět zde hrají svou roli nervy a jednotlivá zakončení, také i správné okysličení a mnoho dalšího, co mají na svědomí samotné hormony.

Fotografie: Freepik

Potíže se štítnou žlázou se tak mohou projevovat mimo jiné například zapomětlivostí, problémy se zapamatováním nebo soustředěním, nadměrnou fantazií, která hraničí až s přeludy a podobnými jevy. V takovém případě je doslova nutné navštívit lékaře již při prvních známkách těchto potíží. Ten vám tak provede potřebné testy a podle potřeby nastaví léčbu či jinou formu pomoci.

Stres a deprese

I když jsou tyto příznaky dnes poměrně běžné a mohou mít hned celou řadu příčin, jednou z nich jsou také potíže se štítnou žlázou. Díky nedostatku určitých hormonů je naše tělo bez energie, pociťuje únavu, a navíc mu chybí ty, které jsou zdrojem štěstí a radosti. Tím pádem často dochází k nadměrnému stresu a depresím.

Fotografie: Freepik

Tento stav je však ve většině případů dlouhodobějšího rázu a člověk si tak na to časem i zvykne. Téměř nic jej netěší, nedokáže se pro nic nadchnout a nepociťuje žádnou motivaci. Krom toho jej vše až příliš stresuje, a i běžné záležitosti jej mohou deprimovat a přivádět do nehezkých emočních stavů. Tento příznak však bývá většinou spojen také s některým dalším, a tak se s tím odborníkům a lékařům lépe pracuje.

Další příznaky

Ačkoliv výše zmíněné příznaky jsou ty nejběžnější a také nejčastější, mohou se potíže se štítnou žlázou projevovat i jinak. Opět i tyto příznaky budou spojené s nedostatkem hormonů, zpomaleným metabolismem a dalšími věcmi s tím spojenými. Jedná se tak o časté změny nálad, rozkolísaný menstruační cyklus u žen, potíže se spánkem nebo potíže s příjmem potravy.

Fotografie: Freepik

Ty se mohou projevovat například jako mnohem větší chuť, či naopak úplná nechuť k jídlu. Není to však vše a setkat se můžete také s bolestmi kloubů, svalů a šlach, s občasnými zimnicemi nebo naopak návaly tepla a tak dále. Především je tu však takový ten poměrně známý pocit, který vám napovídá, že s vaším tělem není něco v pořádku.

Zdroj: Healthline