Blížící se smrt lze rozpoznat podle jasných vzorců. Mezi příznaky patří i slabost a chladné končetiny

Fotografie: Depositphotos

Přístup k informacím ohledně symptomů a podpory v závěrečných fázích života starších osob je klíčový pro rodiny a pečovatele, kteří se chtějí postarat o své blízké co nejlépe. 

Pečovat o své blízké v závěrečných fázích jejich života je výzva, která vyžaduje nejen emocionální sílu, ale také důkladné porozumění potřebám a symptomům, jež mohou nastat. Starší lidé, kteří se blíží konci života, mohou procházet řadou fyzických, kognitivních a emocionálních změn. Věnovat pozornost těmto změnám a poskytovat adekvátní podporu a péči je klíčové pro zajištění jejich pohodlí a důstojnosti, říká doktorka Arefa Cassoobhoy.

Fyzická slabost

Jedním z hlavních příznaků je dle Healthline pokles fyzické síly a pohyblivosti. Svalová slabost a úbytek svalové hmoty mohou značně omezit schopnost jedince pohybovat se nezávisle. To často vyžaduje podporu a asistenci při každodenních aktivitách.

Změny chuti k jídlu a trávení

V závěrečných fázích života se často objevují výrazné změny v chuti k jídlu, dokládá vědecká studie. Starší lidé často projevují sníženou chuť k jídlu, což je důsledek zpomalení metabolismu a celkového poklesu fyzické aktivity. Tento stav může vést k postupnému úbytku hmotnosti, který je často známkou pokročilého stadia nemoci.

Zdravotní sestra prozradila, jak lze rozpoznat umírajícího člověka podle zápachu

Změny spánkových vzorců

S pokročilým stářím se často mění i spánkové vzorce. Někteří lidé mohou cítit zvýšenou potřebu spánku a odpočinku v důsledku oslabení těla. Na druhé straně může docházet k obdobím nepokojů nebo neklidu, jež mohou být způsobeny fyzickými nebo emocionálními faktory spojenými s konečnými fázemi života, jak uvádí Arefa Cassoobhoy.

Fotografie: Depositphotos

Změny dýchání

Ve finálních fázích života se často vyskytují výrazné změny v dýchacím systému. Nepravidelné dýchání, jako je podle lékaře Adithye Cattamanchiho například Cheyne-Stokesovo dýchání, může být častým jevem. Dochází k postupnému zrychlování a zpomalování dýchací frekvence a hloubky, což může být důsledkem snížené hladiny kyslíku v těle.

Změny teploty a barvy

K dalším fyzickým indikátorům patří chladné končetiny a skvrnitá kůže. Tyto změny jsou často spojeny se sníženým krevním oběhem a jsou důsledkem pokročilého stavu nemoci, jak zmiňuje Carrisa Stephens.

Poskytování podpory

Důležitou součástí péče o pacienty na konci života je dle odborníků efektivní řízení bolesti a nepohodlí. Léky na úlevu od bolesti a malé doušky vody mohou výrazně přispět k celkovému komfortu jedince. Kromě fyzické péče je klíčové poskytnout také emoční a psychologickou podporu. Přítomnost blízkých a komunikace s pacientem mohou vytvořit prostředí klidu a bezpečí.

Zajištění klidného a příjemného prostředí je důležité pro celkový komfort pacienta. Pravidelné překládání a změny poloh mohou minimalizovat proleženiny a zlepšit celkovou pohodu. V závěrečných fázích života je klíčové spolupracovat s poskytovateli zdravotní péče, včetně hospicových služeb, které mohou poskytnout specializovanou péči a podporu pro pacienty i jejich rodiny. Na ZdravémStravování jsme také psali o pacientech, kteří přežili svou vlastní smrt.

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]