Vyléváním převařené vody do dřezu lidé dělají obrovskou chybu. Bludy z internetu jsou všude kolem nás

Fotografie: Depositphotos

Možná i vy necháváte v rychlovarné konvici vodu, pak ji jen doplníte do plného objemu a opět uvedete do varu. Málokoho napadne, že by taková několikrát převařená voda nemusela být zdraví prospěšná.

Voda je životodárná tekutina, kterou je tělu třeba pravidelně doplňovat, a dodržovat tak pitný režim. Někdo dává přednost minerálkám, jiný si rád dá třeba ovocný nebo černý čaj. K jeho uvaření ale potřebuje vařící vodu. Jak je to s konzumací již jednou převařené vody? Škodí lidskému zdraví, nebo ji lze bez obav pít?

Je třeba převařenou vodu vylévat?

Čistá voda, ničím nekontaminovaná, patří ke zdravým tekutinám, které většinou nijak nepoškodí organismus. Jste zvyklí vodu několikrát převařit? Jestli ano, nemusí se vždy jednat o zdraví prospěšné chování. Když totiž necháte v konvici vodu stát delší dobu a pak ji několikrát převaříte, zvyšuje se obsah chemických látek. To ale za předpokladu, že se ve vodě již vyskytují. Pokud v ní nejsou, nemohou se ani hromadit.

Změna složení vody

Když se voda vaří, mění se její složení. Unikají z ní těkavé látky a různé plyny, což je žádoucí. Ale dlouhým vařením, nebo dokonce několikanásobným převařováním vody dochází k hromadění škodlivých látek za předpokladu, že se v ní nacházejí. Jedná se především o arsen, fluoridy a dusičnany, které se za určité situace ve vodě opravdu vyskytnout mohou.

Fotografie: Pixabay

Co se stane s dusičnany

Jsou-li dusičnany vystaveny působení vysoké teploty, což je u vařící vody běžné, stávají se jedovatými. Mění se totiž na nitrosaminy, které jsou karcinogenní. Jejich působení se může pojit s onemocněními, jako je leukémie, nemoci močového měchýře, žaludku, slinivky břišní, vaječníků, tlustého střeva, jícnu či štítné žlázy.

Do vody se dusičnany mohou dostat v důsledku nevhodného hnojení v zemědělství. Monitoring kvality české vody přitom ukazuje, že je na tom z hlediska obsahu dusičnanů velmi dobře. Více je jich v uzeninách než ve vodě.

Nebezpečný fluorid a arsen

Vysoký obsah fluoridu ve vodě může negativně působit na neurologický vývoj dětí. Obsah tohoto prvku v pitné vodě je ale u nás poměrně nízký, protože v České republice se pitná voda o fluor neobohacuje. Arsen dostal už v minulosti nálepku jako nástroj travičů a stále si udržuje špatnou pověst.

V České republice se ho ale není třeba obávat, i když vodu několikrát převaříte. Horší to mají v Bangladéši, kde dochází k chronickým otravám arsenem. Významnějším zdrojem arsenu v tuzemsku jsou ryby, výrobky z nich, pivo a rýže.

Převařené vody se netřeba bát

Z výše uvedeného vyplývá, že převařená voda na škodu není. Byla by, pokud by obsahovala sloučeniny, o kterých jsem se zmiňovali. V našich podmínkách však ke kontaminaci jimi nedochází. Navíc je pitná voda sledována Státním zdravotním ústavem. V drtivé většině případů tuzemské veřejné vodovody obsahují kvalitní pitnou vodu, již je možné vypít i několikrát převařenou.

Zdroj: VeryWellFitt