Až 90 % všech lidí se při měření tlaku dopouští některé ze základních chyb

Fotografie: Freepik

Měření tlaku je důležitým úkonem, který může odhalit řadu skrytých potíží. Z toho důvodu by měl být tonometr součástí každé lékárničky – jedině tak lze včas odhalit vážnější choroby, které nemusí být na první pohled zřetelné.

Řada lidí se však při tomto úkonu dopouští chyb, které mohou konečný výsledek zkreslovat. Jak správně postupovat?

Nenápadnost, kterou není radno podceňovat

Problémy spojené s vysokým krevním tlakem se nejčastěji projevují nenápadně – bolestí hlavy, slabostí, závratěmi či hučením v uších. Odborníci varují, že i mírné zvýšení tlaku může být známkou mnohem hlubšího problému. Náhlé zvýšení o „pouhých“ 10 mm Hg s sebou pak může nést zvýšené riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění o celých 30 %.

I v tomto případě platí, že prevence je základ. Aby došlo ke včasnému odhalení možných problémů kardiovaskulárního systému, je třeba tlak měřit pravidelně a naměřené hodnoty si zapisovat – nejlépe každý den.

Fotografie: Freepik

Manžeta, vzduch i hluk: na co všechno je třeba dávat pozor?

Ačkoliv tonometr působí jako jednoduché zařízení, při jehož používání není možné se dopustit mnoha chyb, opak je pravdou. Právě následkem nesprávného měření nejčastěji dochází ke zkreslení výsledných údajů. Abychom předešli nepřesnostem, je důležité se blíže seznámit s jednotlivými funkcemi tonometru a dalšími aspekty, které mají na přesnost údajů vliv.

Mezi nejdůležitější prvky patří volba vhodné manžety – ta musí odpovídat objemu paže dané osoby. Manžeta by měla být nasazena přímo na paži (tedy ne přes oděv), příliš utažená. Také vzduch zde hraje významnou roli – ten by neměl být čerpán příliš rychle ani příliš pomalu.

V případě mechanických tonometrů je třeba brát v potaz i okolní prostředí – místnost by neměla být příliš hlučná, neboť tyto přístroje jsou citlivé na hluk. Z toho důvodu většina pacientů volí spíše tonometry automatické.

Fotografie: Freepik

Jak zajistit co nejpřesnější měření?

  • Manžetu umístěte tak, aby se její spodní okraj nacházel ve vzdálenosti 2-3 cm od lokte
  • Během měření je vhodné sedět nebo ležet
  • Ruku položte tak, aby část s manžetou byla na úrovni srdce
  • Měření neprovádějte po konzumaci kofeinového nápoje či vydatného jídla, je vhodné vyčkat alespoň 1-2 hodiny
  • Pokud pociťujete plnost močového měchýře, odskočte si před zahájením měření na toaletu
  • Měření by nemělo být prováděné do 2 hodin od podání léku
  • Tlak na levé paži se může od hodnoty naměřené na paži pravé lišit o 10-20 jednotek – to je zcela běžný jev

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]