Nejčastější fakta a mýty o chřipce

Podle Světové zdravotnické organizace způsobují chřipkové epidemie každoročně 3 až 5 milionů případů závažných onemocnění a přibližně 290 000 až 650 000 úmrtí. To nejsou zrovna malá čísla. Kdykoli dojde k vypuknutí chřipky – obvykle během zimních měsíců – začnou se šířit různé mýty, některé stejně nakažlivé jako samotná chřipka.

Chřipka je nakažlivé onemocnění dýchacích cest způsobené virem chřipky. Existují tři různé kmeny, které mohou způsobit sezónní chřipku u lidí. Říká se jim chřipka A (H1N1), chřipka A (H3N2) a chřipka B. Zde je šest běžných mýtů, které pravidelně kolem chřipky vznikají.

1. Chřipka je z nachlazení

Není to pravda. Chřipka i nachlazení jsou onemocnění dýchacích cest , ale jsou způsobena různými viry. Chřipka je obecně horší než nachlazení. Chřipka se náhle objeví (během několika hodin) s některými nebo všemi následujícími příznaky: horečka, potíže horních cest dýchacích (např. rýma a ucpání nosu), kašel, únava, bolesti svalů, bolesti těla, bolesti hlavy, malátnost, pocení.

Nachlazení představuje rýmu, kýchání, ucpaný nos (podobné příznaky) ale obvykle nemá za následek vážné komplikace. Chřipka může vést k závažným komplikacím, včetně pneumonie. Pneumonie je infekce plic, která je výsledkem buď samotného chřipkového viru (virová pneumonie) nebo koinfekce bakterií (sekundární bakteriální pneumonie).

Další možné závažné komplikace vyvolané chřipkou mohou být zánět srdce, mozku nebo svalové tkáně a selhání více orgánů. K tomu dochází, když virus chřipky v plicích způsobuje zánětlivou reakci v celém těle a způsobuje selhání řady orgánů. To by mohlo zahrnovat selhání dýchacích cest a ledvin. Vážná infekce chřipky může vyžadovat přijetí do nemocnice, zejména u vysoce rizikových skupin pro závažné chřipkové komplikace. Patří mezi ně těhotné ženy, lidé nad 65 let, děti do 2 let, lidé s onemocněním ledvin nebo plic a diabetes.

2. Vakcína proti chřipce může způsobit chřipku

Není to pravda. Vakcína neobsahuje živý virus, takže nemůžete „chytit“ chřipku z vakcíny. V době, kdy se doporučuje vakcína proti chřipce (těsně před chřipkovou sezónou), existuje v okolí mnoho dalších typů respiračních virů, které mohou způsobovat podobné příznaky a příznaky chřipce. Také existuje možnost, že i očkovaný jedinec onemocnění, ale ne kvůli vakcinaci – lidé přičítají nemoc mnohdy očkování, jenže…Vakcína účinkuje až za dva týdny, tudíž je možné, že i očkovaný člověk během tohoto období onemocnění, případně již virus měl před očkováním. Ještě jedna skutečnost o vakcínách: Vakcína proti chřipce se musí opakovat každý rok, protože se chřipkové viry každý rok mění.

3. Očkování ochrání před chřipkou

Není to pravda. Vakcína není 100% účinná. Účinnost navíc závisí na věku a zdraví očkované osoby. Účinnost vakcíny se také rok od roku liší v závislosti na tom, jak se vakcína shoduje s cirkulujícím kmenem chřipky. Abyste zabránili nakažení chřipkou, musíte si často mýt ruce mýdlem a vodou nebo ruce mýt desinfekčním gelem, vyhýbat se kontaktu s nemocnými lidmi a další preventivní opatření.

4. Dlouhodobé vystavení chladu způsobí chřipku

Není tomu tak. Jediným způsobem, jak chytit chřipku, je vystavení chřipkovému viru. Chřipková sezóna se shoduje s chladným počasím a lidé si je přirozeně spojují. Virus chřipky se šíří hlavně kapénkami od infikovaných lidí, když kašlou, kýchají nebo i mluví. Můžete také přijít do kontaktu s chřipkovým virem přes kontaminované povrchy nebo předměty (například kliky dveří) a poté se dotknout úst, očí nebo nosu.

5. Chřipka vs. prasečí chřipka

I kolem tohoto typu chřipky kolují různé spekulace a fámy. Termín prasečí chřipka se někdy používá k nesprávnému označení kmene chřipky A (H1N1), který se objevil globálně během pandemie v roce 2009. Když se kmen objevil, vědci poznamenali, že to bylo podobné některým kmenům chřipky, které byly pozorovány u prasat. Proto to někteří lidé začali nazývat „prasečí chřipkou“. Od svého vzniku v roce 2009 se chřipka A (H1N1) stala jedním z našich normálních kmenů sezónní chřipky cirkulujících u lidí. Termín prasečí chřipky by neměl být používán, protože tento termín znamená chřipku u prasat. Pacienti infikovaní kmenem chřipky A (H1N1) by měli být léčeni, jako při onemocnění jakýmkoliv jiným kmenem chřipky.

6. Na chřipku zabírají jedině antibiotika

Není to pravda. Léčba chřipky je do značné míry zaměřena na snížení příznaků chřipky, jako je rýma, bolesti těla a únava. Doporučuje se odpočinek v posteli, dostatek tekutin a zmírnění příznaků jako je: kašel, bolesti, horečka. Jedinci s rizikem závažných komplikací nebo velmi nemocní jedinci mohou mít předepsanou antivirovou léčbu. Aby to však bylo nejúčinnější, musí být léčba zahájená v prvních 24–48 hodinách od nástupu příznaků.