Nedostatek vitamínů může mít pro tělo fatální následky. Pro mnohé překvapivě souvisí se vznikem infarktu

Fotografie: Freepik

V poslední době se v nemocnicích začíná objevovat větší počet pacientů s problémy se srdcem. Málo známým faktem ale je, že k infarktu může přispět i nízká hladina vitamínů v našem těle.

Nedostatečná hladina vitamínů v těle totiž vede ke vzniku anémie. Ta se následně podílí na vzniku srdečních onemocnění a v závažných případech dokonce i na vzniku infarktu. Pokud by ale anémie byla odhalena a léčena včas, dalo by se infarktu předejít. Je proto zapotřebí neodkládat preventivní návštěvy lékaře a také se vyhýbat faktorům, jež mohou vznik anémie podpořit. Zajistíme si tím nejen delší zdraví, ale také se budeme cítit lépe a spokojeněji. 

Příznaky, díky kterým poznám anémii

Anémie by se dala volně přeložit jako stav bez krve. Je ale zcela zřejmé, že bez krve by naše tělo nemohlo fungovat, proto je přesnější definice tohoto stavu jako stav, kdy je v našem těle nedostatek hemoglobinu. Hemoglobin je molekula, která se vyskytuje v našich červených krvinkách a je potřebná pro transport kyslíku v našem těle. Pokud je ho nedostatek, naše tělo nefunguje správně a následky tohoto zdravotního stavu můžeme pozorovat na našem srdci. 

Fotografie: Pexels

Nejčastěji vzniká důsledkem nedostatku potřebných vitamínů v našem těle. Projevy tohoto onemocnění nejsou nijak specifické, proto si je velmi často můžeme zaměnit s jinými příznaky anebo se dokonce uchylujeme k tomu, že příznaky dlouhodobě přehlížíme. Mezi nejčastější příznaky anémie patří celková tělesná slabost, bledost, studené končetiny, bolesti a časté motání hlavy, potíže s dýcháním, podrážděnost, oteklý jazyk a bolest na hrudi.

Jak mohu onemocnění předcházet 

Pokud se naše tělo v tomto stavu nachází dlouhodobě, začneme na sobě pozorovat zřetelnější příznaky, mezi které se řadí nepravidelný srdeční rytmus a následkem toho i případná zástava srdce.

Při nedostatku kyslíku totiž naše srdce začne vyvíjet větší činnost, aby tento stav mohlo kompenzovat. To nevyhnutelně vede k jeho selhání. Podle nedávných průzkumů provedených na pacientech se srdečním selháním se nedostatek vitamínů v krvi vyskytoval až u poloviny z nich. 

K nízké hladině vitamínů v našem těle totiž velkou měrou přispívá náš styl života a také každodenní stres. Ruku v ruce s rychlým životním tempem totiž jde i nesprávné stravování, a to převážně v řetězcích rychlého občerstvení.

Fotografie: Freepik

 

Prvním krokem k tomu, abychom onemocnění předcházeli, by proto měla být změna životního stylu i našeho jídelníčku. Naše strava by měla být bohatá na ovoce a na potraviny obsahující železo a neměli bychom se vyhýbat ani konzumaci vitamínů a minerálů.

Zdroj: WebMD

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]