Jak správně poskytnout první pomoc v konkrétních situacích

Ať se vám přihodí úraz, nebo jakákoliv nehoda, vždy je nutné se k situaci adekvátně postavit. Měli byste tedy umět poskytnout první pomoc jak sami sobě, tak i druhým lidem, kteří se ocitnou v nesnázích, nebo v ohrožení života. Ve společnosti kolují jakési mýty o konkrétních postupech. My vám je však nyní objasníme.

První pomoc při krvácení z nosu a popáleninách

První, co mnoho lidí napadne je to, že při krvácení z nosu zakloní hlavu dozadu. Tento postup je však nesprávný. Vede totiž k polykání krve, které může vyvolat následně zvracení. Správně byste tedy měli hlavu překlonit, stisknout nosní dírky a vložit nos do kapesníku. Někdy také pomůže k stavění krvácení studený hadr položený za krkem. Pokud krev z nosu vytéká i po deseti minutách, je nutné nosní dírky tamponovat a ihned navštívit lékaře.

Fotografie: Freepik

Babské rady tvrdí, že popáleniny je nutné léčit přikládáním ledu, nebo pomazáním olejem. Tyto metody ale situaci jen zhorší. Popálené místo je nutné dát pod tekoucí studenou (ne ledovou) vodu. Takto byste měli vydržet až několik minut, než se popálená pokožka zklidní. Poté ránu překryjte ideálně sterilním obvazem, nebo čistým kapesníkem a vyhledejte lékaře.

První pomoc při těžkých úrazech a řezných ranách

Pokud spatříte kdekoliv mnohočetně poraněnou osobu, nesnažte se s ní nijak manipulovat, aby nedošlo k ještě většímu poškození těla. Výjimkou jsou případy, kdy je daný jedinec v ohrožení života a hrozí například zřícení budovy, požár, nebo výbuch. Přemístění osoby je v těchto případech v podstatě nutné. Ihned volejte záchrannou službu a postupujte dle pokynů operátorky.

Pakliže nemocný nedýchá a nemá hmatný pulz, je nutné zahájit resuscitaci. V případě, že zaznamenáte krvácení, je potřeba jej zastavit. Poraněného člověka neopouštějte do té doby, než přijede záchranná služba.

Určitě se vám samotným přihodil úraz týkající se řezné rány. Zejména v kuchyni při krájení potravin k tomuto dochází. Chybou je jakékoliv olizování rány. Mohli byste si tak místo snadno kontaminovat. Vhodné je řeznou ránu omýt vodou z vodovodu a ideálně ji vydezinfikovat a překrýt náplastí, pokud se jedná o něco drobného. V případě, že je řezná rána většího charakteru, je nutné navštívit lékaře, nebo volat záchrannou službu. Vždy se zaměřte na stavění krvácení tlakem čisté tkaniny.

První pomoc při vymknutí kotníku, zlomeninách a při poranění očí

Pokud uvidíte ve svém okolí někoho, kdo si evidentně vymknul kotník, nebo si zlomil končetinu, rozhodně poraněnou část těla nijak nezahřívejte. Naopak je nutné místo ledovat, chladit a také imobilizovat, buď obinadlem, či jinými dostupnými prostředky. Co nejdříve je pak nutné přivolat lékaře.

Fotografie: Freepik

U poranění očí se vychází z toho, zda jste si omylem do oka vlili chemickou látku, nebo se do oka dostal cizorodý předmět. V případě, že bylo vaše oko potřísněno chemickou látkou, vyplachujte jej pod tekoucí studenou vodou tak, aby vnější koutek postiženého oka směřoval k umyvadlu. V momentu, kdy máte v oku cizorodý předmět, překryjte jej obvazem a navštivte lékaře.

Úvodní Fotografie: Freepik



Řekněte ostatním, co si myslíte