Vědci shromáždili 567 záznamů o pacientech na pokraji života a smrti. Zjistili, co se děje „na druhé straně“

Fotografie: Depositphotos

Studie, která zkoumala mozek pacientů na pokraji života a smrti, přinesla nečekané poznatky o vědomí a vzpomínkách během umírání.

Vědci provedli výzkum, kterým se pokusili odhalit, co se děje v mozku umírajících lidí. Výsledky této studie, jež zahrnovala 567 pacientů na pokraji života a smrti, ukázaly překvapivé poznatky o tom, jak mozek reaguje po zástavě srdce. Podívejme se na detaily tohoto výzkumu a na to, co pro naše chápání může znamenat umírání.

Záhadný svět umírání

Tým výzkumníků pod vedením profesora Sama Parniho z lékařské fakulty Newyorské univerzity se rozhodl prozkoumat, co se odehrává v mozku umírajících lidí. Shromáždil údaje o činnosti lidského mozku před smrtí z 25 zdravotnických zařízení v USA a Velké Británii. Výsledky tohoto výzkumu nás zavedou do dosud málo pochopeného světa lidského vědomí.

Analyzované EEG a záhadné vzpomínky

Vědci použili elektroencefalografii (EEG) k monitorování mozkové aktivity 567 umírajících pacientů. Z této skupiny se 53 podařilo zachránit během resuscitace. Z těchto 53 přeživších bylo 28 v dostatečně dobrém stavu, aby mohli podstoupit podrobná lékařská vyšetření a podělit se o své zážitky.

Nepřekvapující překvapení

Informace získané od těchto respondentů kontrastují s dosavadními lékařskými poznatky. Dříve se předpokládalo, že pacienti podstupující resuscitaci jsou v bezvědomí. Ale někteří z těchto lidí si pamatovali lékařské postupy, kterým byli podrobeni, a to i tehdy, kdy byli „technicky“ mrtví.

smrt, nemocnice
Fotografie: Freepik

Smrt je přirozenou součástí života. Jaké pocity člověk v tento moment prožívá?

Zážitky mimo čas a prostor

Někteří respondenti dokonce sdíleli transcendentální zážitky, kdy měli pocit, že vidí své životní události ve zrychleném čase. Tyto zkušenosti byly popsány v literatuře, včetně nelékařské, ale jejich spojení s umíráním je stále záhadou.

Mozek, který neumírá

Jedním z nejzajímavějších zjištění bylo, že u téměř 40 % pacientů se více než 30 minut po zastavení srdce objevila prakticky normální, fyziologická mozková aktivita. Tato zjištění odporují dosavadním představám, že mozková aktivita končí krátce poté, co srdce přestane dodávat kyslík. Elektrická aktivita mozku se, zdá se, může objevit i mnohem později, dokonce během resuscitace.

Záhadná biologie

Biologický mechanismus tohoto jevu zůstává záhadou, ale vědci předpokládají, že může souviset s nečekaným přístupem ke vzpomínkám uloženým v mozku. Toto zjištění otevírá nové otázky o povaze vědomí a umírání a může vést k dalším výzkumným projektům.

Zdroj: Medonet

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]