Mohou mikroplasty v potravinách ohrožovat lidské zdraví?

Jsou mikroplasty v potravinách hrozbou pro naše zdraví? A co to vůbec ty mikroplasty jsou? Jedná se materiál, který není biologicky odbouratelný. Časem se plast rozkládá na velmi drobné částečky (mikroplasty), které zamořují životní prostředí.

Nedávné studie prokázaly, že mikroplasty se běžně vyskytují v potravinách, zejména v mořských plodech. Přesto není úplně zcela jasné, jak moc tyto částečky ovlivňují lidské zdraví.

Kde všude se nacházejí?

Nezřídka se mikrokapsle s těmito částečkami přidávají do zubních past a exfoliantů. Mikroplasty se běžně nacházejí v oceánech, řekách, půdě a jsou často konzumovány zvířaty. Mnoho vědců v 70. letech začalo zkoumat mikroplasty v oceánech a zjistili, že velmi vysokou úroveň má Atlantický oceán.

V dnešní době vzhledem k rostoucímu používání plastů ve světě, je v řekách, mořích a oceánech tolik plastu, že je to k pláči. Odhaduje se, že množství činí cca 8,8 milionu tun. Z toho 276 tisíc tun plave v moři, něco je potopeno na dně a zbytek na souši. Tudíž je plast nejen v řekách, oceánech, ale v i půdě.

Jedna nedávná studie zkoumala 15 různých značek mořské soli a zjistila 273 mikroplastických částic na kilogram soli. Další studie zkoumaly med, kde se nalézala mikroplastická vlákna. Dobře na tom nebylo ani pivo. Nejbohatším zdrojem jsou však mořské plody, především slávky a ústřice.

Souhrn

Mikroplasty se běžně vyskytují v potravinách, zejména v mořských plodech, které se paradoxně označují za zdraví prospěšné. Bylo prokázáno, že některé typy plastů, které končí v přírodě, přispívají k rozvoji rakoviny (zejména rakoviny prsu). Nedávná studie prokázala u laboratorních myší akumulaci mikroplastů v játrech, ledvinách, střevech.

Zvýšená hladina je nebezpečí také pro mozek. Plasty byly nalezeny také u lidí. Jedna studie zjistila, že plastová vlákna byla přítomna v 87% studovaných lidských plic. Vědci přišli s tím, že se mikročástice mohou šířit i vzduchem. Omezení používání plastových obalů, igelitových tašek apod., může zmírnit tento dopad – nicméně planeta je již nyní zaneřáděná tak, že nám pomůže jen radikální řešení.

Jak moc mikroplasty mohou či nemohou za mnohé onemocnění, jako je právě rakovina, alergie a zánětlivá onemocnění není jasné. Nicméně pokusy na myších a jiných zvířatech jasně dokazují negativní dopad.

Obrázek: pixabay.com