Pořadí, v jakém se obvykle objevují příznaky onemocnění Covid-19

Fotografie: Freepik

Doba, která uplyne mezi nakažením pacienta a rozpoznání a diagnostikou nemoci, může hrát zásadní roli nejen v účinnosti léčby, ale také v potenciálních následcích, které na lidském organismu zanechá. Stejné pravidlo platí také pro aktuální pandemickou situaci, proto je nesmírně důležité mít dostatek informací o tom, jaké příznaky na sobě pozorovat.

Symptomy nového virového onemocnění COVID-19 byly v počátku první vlny pandemie relativně málo známé. V průběhu jejího trvání se navíc objevila řada dalších specifik, které vnáší do autodiagnostiky poměrně výrazný chaos, které mohou vést k záměně nemoci s podobnými typy.

Studie poukazují na skutečnost, že symptomy koronaviru se projevují v daném pořadí, které pomáhá identifikovat toto onemocnění s velkou přesností. Jaké tedy jsou a kdy přicházejí?

Příznaky koronavirového onemocnění

Maximální inkubační doba koronviru je vždy 14 dní, nemoc se však může začít projevovat i dříve konkrétními signály, které ji odlišují od příbuzných virových onemocnění, z nichž nejpodobnější je chřipka. Na rozdíl od nemoci COVID-19 má však chřipka kratší inkubační dobu a její zátěž organismu je mírnějšího charakteru.

Navíc po prodělání chřipky jsou zanechány na lidském organismu jen minimální trvalé následky. Koronavirus však může přejít až do rizikových respiračních problémů, které se projeví jako zápal plic. Z tohoto důvodu je také u vážnějšího průběhu nemoci nutné nasadit velmi intenzivní léčbu.

Fotografie: Freepik

Jaké jsou symptomy koronaviru a v jakém pořadí se vyskytují

Základní příznaky koronaviru zahrnují 5 konkrétních stavů lidského organismu, které vždy přicházejí až po dlouhé době po styku s infikovanou osobou (zmíněných 14 dnů).

Tyto základní stavy mohou být doplněny dalšími symptomy, jako jsou rýma a nachlazení, ucpaný nos, bolesti v krku, bolesti hlavy, zimnice či ztráta nebo silné omezení senzorických vjemů (chuti, čichu), vždy se však objeví tyto příznaky a v tomto pořadí:

  • horečka
  • kašel
  • bolest svalů
  • nevolnost až zvracení
  • průjem

Těchto 5 symptomů zpravidla následně doprovází respirační problémy, které přichází 8. den po výskytu prvních příznaků onemocnění. Uvedené pořadí výskytu příznaků je vždy stejné a na rozdíl od chřipkového onemocnění, které může být symptomatologicky stejné, se neprojeví všechny současně, ale přicházejí postupně, přičemž první příznaky se mohou objevit již 4-5 dnů po infikování (tzn. po styku s infikovanou osobou), což je nejkratší možná inkubační doba koronaviru.

Význam pro správné diagnostikování

Průběh nemoci v prvních fázích jejího rozvoje by mohl být směrodatným vodítkem zejména při rozeznávání těžkých případů. Pokud se uvedené symptomy objeví současně nebo v jiném pořadí, je velmi nízká pravděpodobnost, že se jedná o koronavirový kmen.

Je však nutné si uvědomit, že každý organismus na vir reaguje jinak, a někteří lidé prodělají nemoc buď bezpříznakově nebo jen smírnými obtížemi, mohou však být jejími šiřiteli. Také z tohoto důvodu je nutné důsledně dodržovat hygienická opatření, která minimalizují riziko přenosu i od zdánlivě zdravého člověka.