Místa, kde se lidé nejčastěji nakazí koronavirem

Fotografie: Freepik

Na světě už je jen několik málo míst, kde lidé nehlásí žádný případ koronaviru. Pandemie koronaviru se rozšířila do všech zemí a nyní před Vánocemi druhá vlna v Evropě ještě zesílila, v Asii prožívají dokonce třetí. Už z tohoto důvodu je důležité se zaměřit na způsoby šíření tohoto patogenu, aby mohlo dojít ke zpomalení nákazy.

Pochopením mechanismu šíření lze také předvídat konkrétní kroky, aby nedocházelo k dalšímu rozšiřování a infikování dalších osob.

Přenos kapénkami při sociálním kontaktu

Vědci se přiklání k názoru, že virus způsobující COVID-19 se nejčastěji přenáší mezi lidmi kapénkami nebo aerosoly. To v případě, že infikovaná osoba hlasitě mluví nebo zpívá, kašle nebo kýchá, přičemž kapénky s virem se přenášejí do vzduchu. Přibližně v 2metrovém perimetru se pak může kdokoli jiný nakazit při vdechnutí těchto aerosolů.

Přenos vzduchem

Obdobně se může dotyčný nakazit v případě, že pobývá v jedné místnosti nebo uzavřeném prostoru s někým, kdo je infikovaný. Ve vzduchu v takovém prostoru dokáže podle výzkumů přežít virus až 3 hodiny, proto je možné se nakazit v kanceláři, továrně, restauraci nebo fitness centru také bez přímého setkání s nakaženou osobou.

Přenos z povrchu věcí

Další možností, jak je možné se nakazit novým typem koronaviru, je dotykem infikovaného povrchu. Postačí, aby infikovaný kašlal nebo kýchal a kapénky se dostaly na povrch, kterého se pak někdo jiný dotkne.

K přenosu pak může dojít po dotyku nosu, úst či očí. O jaké povrchy jde? Může jít o kliku u dveří, tlačítko ve výtahu, madlo u mikrovlnky, nezáleží na druhu materiálu.

Fotografie: Freepik

Podle vědců totiž dokáže virus na některých površích přežívat 2 až 3 dny. Jedinou obranou je v tomto případě řádná a pravidelná dezinfekce společných nebo veřejně přístupných prostor.

Fekální nebo orální přenos

Vědecké studie naznačují také možný přenos fekální nebo orální cestou, virus se nalezl ve veřejných kanalizacích i čistírnách odpadních vod. Jedinou možností, jak odvrátit nákazu, je důkladné mytí a dezinfikování rukou, aby se předešlo možné infekci dotykem infikovaných předmětů.

Problematičtí jsou asymptomatičtí přenašeči

Vědci soudí, že koronavirus se šíří nejčastěji lidmi, kteří mají příznaky. K tomu může dojít v rámci rodiny nebo pracovního kolektivu. I z tohoto důvodu je nutné se při jakýchkoli příznacích okamžitě izolovat do samostatné místnosti a nesetkávat se s ostatními lidmi. Jen sociálním distancováním lze zastavit šíření koronaviru.

Kromě těchto přenašečů jsou však problematičtí také lidé ještě nebo vůbec nevykazující žádné symptomy nákazy. V rámci první skupiny se jedná o presymptomatické šíření, kdy u těchto lidí ještě příznaky nepropukly.

Druhou skupinou jsou lidé bez příznaků zcela. Tito asymptomatičtí přenašeči pak mohou přenášet virus dál, to se týká hlavně dětí a mladých lidí, kteří často netrpí žádnými příznaky, mohou však přenést virus do kategorie lidí středního a vyššího věku.