Infarkt myokardu můžete i vy snadno rozpoznat podle specifických příznaků

Infarkt myokardu postihuje nejčastěji starší lidi, nevyhýbá se však ani mladším ročníkům. Mezi rizikové faktory, které mohou podpořit jeho vznik můžeme zařadit například chronické srdeční choroby, neurologické nemoci, nebo dlouhodobý a abnormální stres, nedostatek spánku, špatné stravovací návyky, kouření, nadmíra alkoholu, nebo celkové vyčerpání organismu únavou. Proto je nesmírně důležité dbát na svůj správný životní styl.

Co je příčinou infarktu myokardu?

Srdeční infarkt vzniká tak, že se přeruší dodávka kyslíku do zbytku srdce. Tomuto procesu říkáme taktéž ischemie. K té dochází v důsledku utvořené krevní sraženiny v tepně, nebo kvůli zúžení věnčitých tepen v srdci. Velice vzácně však může dojít k infarktu i přičiněním vmetku (neboli embolu), který se do srdečních cév dostane krevním řečištěm. V momentu, kdy dojde k přerušení dodávky kyslíku do části srdce, dochází k jejímu odumření (nekróze).

Jaké jsou příznaky?

Příznaků srdečního infarktu je celá řada, všímejte si však nejčastěji těchto:

  • bolest na hrudi, která může vystřelovat do oblasti krku, jedné z horních končetin, zubů, dolní čelisti, zad nebo břicha
  • kašel a ztížené dýchání
  • závratě a ztráta paměti
  • nevolnost a zvracení

Dále můžete u nemocného zpozorovat i následující příznaky: pocit úzkosti a strachu, nadměrné pocení, nebo změna zbarvení kůže (bledost, nebo naopak překrvený obličej). Pokud máte podezření na infarkt myokardu, vždy přivolejte záchrannou službu, aby postiženému byla poskytnuta včasná lékařská péče! Dále nemocného do příjezdu záchranné služby hlídejte a pozorujte. Pokud ztratí vědomí a nedýchá, ihned zahajte resuscitaci.

Jak infarktu předcházet?

Jak již bylo zmíněno v úvodu, infarktu myokardu lze předcházet zdravým životním stylem. Do něj můžeme tedy zařadit následující: pravidelná strava s vysokým podílem ovoce a zeleniny, pravidelný a dostatečný spánek, vyhýbání se nadměrnému stresu, omezení kouření (nejlepší je samozřejmě přestat), alkohol konzumovat v rozumné míře, zařadit do svého života i pravidelný pohyb, který je vhodný vůči vašemu zdravotnímu stavu.

Rizikové faktory?

Existují však další faktory, které mohou riziko vzniku infarktu zvýšit a to jsou: zvýšená pohybová zátěž po dlouhé době nic nedělání. Pokud začnete sportovat, doporučuje se pozvolna a nic nepřehánět. Náhlá a nadměrná fyzická aktivita, na kterou vaše srdce není zvyklé, může vyvolat srdeční problémy.

Dále nejsou vhodné rychlé a prudké změny teplot. Rychlý přesun z velmi chladného prostředí do vysoce vyhřátého a naopak. V neposlední řadě je důležitý i vzduch, které dýcháte. V jisté míře se může na vašem zdravotním stavu podepsat i ovzduší s vyšší koncentrací zplodin. Proto pobývejte především na čerstvém vzduchu, nejlépe v nějaké přírodě.

Fotografie: Pixabay

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]