Dětská nadváha a obezita

obrázek:potentash.com

Dětská nadváha a obezita je jedním z nejvážnějších problémů veřejného zdraví 21. století. Tento problém je globální a postihuje mnoho zemí, týká se to především rodin, které mají nižší příjmy. Obezita se zvyšuje alarmujícím tempem. Podle zdrojů WHO (Světová zdravotní organizace) v roce 2016 byl celosvětový počet dětí s obezitou, ve věku do pěti let, více než 41 milionů. Téměř polovina z uvedeného čísla žila v Asii a čtvrtina v Africe. Ale i v české republice se číslo obézních dětí pořád zvyšuje.

Pokud mají malé děti nadváhu a jsou obézní, tak je velká pravděpodobnost, že obézní zůstanou až do dospělosti. U obézních dětí se častěji objevují různé nemoci jako je diabetes a kardiovaskulární nemoci. Proto prevence dětské obezity vyžaduje vysokou prioritu.

Děti stráví průměrně 6 – 7 hodin ve škole, což je velká část jejich dne. Proto by pro školy měla být priorita prevence proti dětské obezitě. Komplexní přístup je nejúčinnějším řešením dětské obezity ve školách, zejména u žáků základních a středních škol. V ČR je jako prevence tzv. Pamlsková vyhláška. Tato vyhláška řeší, jak by mělo vypadat stravování dětí ve školství.

Co je nadváha a obezita?

Nadváha a obezita je definovaná jako abnormální nebo nadměrná akumulace tuku, která představuje riziko pro zdraví.

Měření nadváhy a obezity

Pro měření obezity je těžké vyvinout jeden jednoduchý index, neboť těla dětí a dospívajících podstupují řadu fyziologických změn, jak rostou. Proto je asi nejlepší varianta měření pomocí bioimpedančními přístroji.

Příčiny obezity u dětí a dospívajících

Důvodem obezity je energetická nerovnováha mezi spotřebovanými a snězenými kaloriemi. Globální zvýšení dětské nadváhy a obesity lze připsat řadě faktorům jako jsou:

  • Globální posun ve stravě směrem k vyššímu příjmu energeticky těžkých potravin, které mají vysoký obsah tuku a cukru, ale obsahují málo mikroživin jako vitamínů a minerálů.
  • Díky špatnému trendu, kdy se děti pohybují čím dál méně a více dělají aktivity sedavé povahy, se též zvyšuje pravděpodobnost vzniku obezity.
  • Dětská obezita je především spojena se špatným stravováním a nízkým stupněm fyzické aktivity. Proto se v dnešní době vyskytuje i více poruch v chování dětí jako ADHD apod.

Proto buďte obezřetnější ve stravování svého dítěte a zajistěte, aby mělo dostatek pohybu!

Mohlo by Vás zajímat: