Číslované kódování ovoce a zeleniny v obchodech: Informace o kvalitě prozrazuje už 1. číslice

Fotografie: javic / Creative Commons / Attribution-Share Alike 2.0

Když se podíváte na štítek oblíbeného výrobku, pravděpodobně najdete čísla a kódy. Tato čísla mohou být matoucí, ale ve skutečnosti mohou říct mnoho o produktu, který kupujete.

Znáte ty malé nálepky na ovoci a zelenině? Říká se jim PLU kód (Price Look-Up code), což je číselný kód, který se používá pro označení ovoce a zeleniny na pokladnách v supermarketech a obchodech. Tyto kódy se podle odborníků používají pro rychlé a přesné určení ceny výrobků na pokladně a také pro sledování prodejů a zásob v obchodech. PLU kódy se skládají z pěti číslic a obvykle se nacházejí na štítcích na ovoci a zelenině.

Pětimístné číslo začínající devítkou

Čtyřmístný kód začínající číslicí 3 nebo 4 je obvykle standardní PLU kód, který se používá pro označení ovoce a zeleniny v supermarketech a obchodech. Tyto kódy slouží k rychlému a přesnému určení ceny výrobků na pokladně a také ke sledování prodejů a zásob v obchodech.

supermarket obchod
Fotografie: Freepik

PLU kódy začínající číslicí 3 označují běžné druhy ovoce a zeleniny, které jsou pěstovány tradičními zemědělskými postupy, zatímco kódy začínající číslicí 4 označují organicky pěstované druhy ovoce a zeleniny. Každý druh má svůj vlastní unikátní PLU kód. Například PLU kód 4011 označuje banány, zatímco kód 4065 označuje rajčata. Existuje mnoho různých PLU kódů pro různé druhy ovoce a zeleniny.

PLU kódy jsou užitečné pro spotřebitele, kteří chtějí rychle určit cenu produktu na pokladně, a také pro zemědělce a obchodníky, již sledují prodeje a zásoby v obchodech. Měli byste však mít na paměti, že PLU kódy nezaručují, že ovoce a zelenina jsou zdravé nebo čerstvé, a proto je stále důležité pečlivě si vybírat kvalitní a čerstvé potraviny.

Pětimístný kód začínající číslicí 8

Pětimístný kód začínající číslicí 8 se nazývá „GMO“ kód. Tento kód se používá pro označení potravin, které jsou geneticky modifikované nebo upravené. Genetická modifikace potravin se provádí v laboratořích a zahrnuje změnu genetického materiálu organismu. Geneticky modifikované potraviny mohou být upraveny tak, aby byly odolné vůči herbicidům nebo hmyzu, což může vést k vyššímu výnosu sklizně a snížení nákladů na zemědělství.

Označení potravin kódem 8xxx není povinné ve všech zemích, ale mnoho zemí, jako například státy Evropské unie a Austrálie, si tuto praxi udržuje. Spotřebitelé, kteří si přejí vyhnout se geneticky modifikovaným potravinám, mohou hledat potraviny označené kódem 9xxx (pro organicky pěstované produkty) nebo 3xxx nebo 4xxx (pro tradičně pěstované produkty).

Měli byste mít na paměti, že označení potravin kódem 8xxx nutně neznamená, že jsou nezdravé nebo nebezpečné, ale může to být pro spotřebitele signál k tomu, aby se více informovali o potravině a rozhodli se, zda si ji přejí koupit.

Zdroj: Tucson Functional Medicine

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]