Alzheimerova choroba je strašák především starších lidí. Díky včasnému rozpoznání příznaků lze nemoc zpomalit

Fotografie: Pixabay

Správná diagnóza závažných nemocí může výrazně pomoci zpomalit jejich rozvoj či zmírnit nebo zcela odstranit jejich příznaky správnou medikací. U Alzheimerovi choroby se jedná o několik velmi výrazných příznaků.

Alzheimerova nemoc je závažné onemocnění, které se rozvíjí především v pokročilém věku. Jedná se o onemocnění mozku, při němž dochází k postupné ztrátě funkčnosti jednotlivých buněk, která se projevuje výraznými mentálními problémy. Ty se promítají především do schopností spojených s pamětí a postupného snižování intelektu.

Ve finální fázi Alzheimerova choroba postupně způsobí až demenci a sníženou schopnost sebepéče pacienta. Včasná diagnóza Alzheimerovi choroby může pomoci její léčbě, jež je zaměřena především na zmírňování příznaků vhodnou medikací, ale také pravidelným tréninkem mozku.

Fotografie: Freepik

Příčiny Alzheimerovy choroby

Důvody, proč dochází k onemocnění Alzheimerovou chorobou, nejsou dosud zcela známy a má se za to, že se jedná o kombinaci několika faktorů, k nimž přispívá dědičnost, životní styl a také nemoci napadající přímo fyziologii mozku, ale také sklony k depresivním stavům. Jako účinná prevence se ukazuje pravidelný trénink mozku a paměti vhodnými druhy cvičení, která podporují jeho funkce. Ani prevence však není stoprocentní a při splnění všech nepříznivých podmínek může k rozvoji nemoci dojít.

Rané příznaky Alzheimerovy choroby

V ranné fázi nemoci se obvykle projevují především problémy s pamětí, které se mohou jevit jako pouhé degradační vlivy stáří, neměly by však být brány na lehkou váhu. Pokud se u vás nebo vašich blízkých začnou objevovat následující potíže, raději vyhledejte lékaře. Včasná diagnóza vždy přispívá k lepším výsledkům léčby.

Ztráta orientace v prostoru

Tento degenerativní jev se obvykle projeví neschopností si vybavit zaužívané informace, například cestu do obchodu nebo domů. Stejným problémem je také špatná orientace přímo v bytě. Pokud se člověk začne ztrácet na známých místech, kde se každodenně pohybuje, zpravidla se jedná o počáteční příznaky nemoci.

Fotografie: Freepik

Neschopnost přiřadit správný význam slov

Druhým typickým příkladem ranné fáze Alzheimerovy choroby je zapomínání významu slov, které v řeči běžně používáme, či jejich nesmyslné užívání. Osoba postižená touto nemocí obvykle je schopna si vzpomenout na určité slovo, ale nedokáže si vybavit jeho skutečný význam.

Neschopnost vést dialog

Třetím příznakem rozvíjející se Alzheimerovy choroby je neschopnost zapamatovat si odpovědi na položené otázky. Ptá-li se vás blízký během rozhovoru stále dokolečka na stejné otázky bez toho, aby byl schopný vybavit si odpověď, kterou jste mu již několikrát poskytli, měli byste co nejdříve vyhledat lékaře.

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]