Neobvyklé příznaky cévní mozkové příhody. Proč jsou ženy v některých případech ohroženy více než muži?

Fotografie: Freepik

Je vědecky dokázáno, že ženy mají vyšší riziko mrtvice než muži. Důvodů je hned několik, není radno je podceňovat a je důležité dbát o své zdraví, říká Seunggu Han.

Neobvyklé příčiny se vyskytují zejména u žen. Přechodná ischemická mrtvice, která obvykle trvá méně než hodinu, je definována jako krátkodobá epizoda neurologické disfunkce po fokální nebo retinální ischemii. Test většinou neprokáže přítomnost akutní mrtvice. Jedná se o vážný zdravotní problém a riziko mrtvice v prvních 48 hodinách je až 20%. V tuto dobu je tedy nutné nastavit vhodnou léčbu a snížit tak její riziko.

Příznaky cévní mozkové příhody

Příznaky cévní mozkové příhody jsou různé, nejčastěji má pacient problémy se zrakem, potíže s řečí, je zmatený a dezorientovaný. Dále má problémy s chůzí a rovnováhou, nemůže ovládat své svaly zejména u končetin nebo na obličeji. Často se také objevuje dušnost, bolest nebo tlak na hrudi a zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep. U žen se mohou objevit i odlišné příznaky.

Fotografie: Pexels

Vysoký krevní tlak

Vysoký krevní tlak zvyšuje riziko vzniku mrtvice. Tento faktor je klíčový jak u žen, tak i u mužů. Studie prokázaly, že ženy mají ve srovnání s muži normální hodnoty krevního tlaku po větší část života. To se ale může změnit s věkem, většinou ve věku 55 let se zvyšuje výskyt hypertenze i u žen. Velkou roli v tom může hrát menopauza a s ní i hormonální změny v těle.

Mrtvice a těhotenství

Těhotné ženy jsou také rizikovou skupinou, 3 z 10 000 těhotných žen prodělají mrtvici během těhotenství. Pro porovnání u žen, které nejsou těhotné, jsou to jen 2 z 10 000 žen. V těhotenství se vyskytují různé fyziologické změny, například edémy nebo zhoršená srážlivost krve a další stavy, které mohou riziko významně zvýšit. Je také vyšší u žen náchylných na preeklampsii, v takovém případě může být nastavena léčba na bázi aspirinu, která riziko preeklampsie sníží.

Fotografie: Pexels

Antikoncepce zvyšuje riziko mrtvice

Užívání antikoncepce může riziko mrtvice zvýšit i dvojnásobně. Před zahájením léčby antikoncepcí se doporučuje udělat důkladné vyšetření krevního tlaku. Pokud pacientka kouří, užívání hormonální antikoncepce se nedoporučuje, významně se tak riziko zvyšuje a antikoncepce pro ni může být nebezpečná.

Hormonální léčba v menopauze

Hormonální léčba, ať už se jedná o antikoncepci nebo jinou léčbu, zvyšuje riziko mrtvice. To platí tedy i u hormonální léčby při menopauze. V některých případech však může být riziko menší a léčba může být pro ženu přínosem. To je tedy nutné zvážit a poradit se se svým gynekologem o zahájení léčby.

Fotografie: Pexels

Migrény a mrtvice

U žen trpících migrénami je riziko mrtvice mnohem vyšší. Zvláštním případem je ale migréna během menstruace, která může být léčena pomocí hormonální léčby. Tento postup je ale nutné konzultovat jak s gynekologem, tak i s neurologem, zda je hormonální léčba pro pacientku přínosem, nebo rizikem.

Fotografie: Freepik

Riziko fibrilace síní je u žen čtyřikrát vyšší než u mužů. Prevencí jsou pravidelné návštěvy lékaře, včasné odhalení arytmie a nastavení správné léčby nejčastěji antikoagulačními léky.

Zdroj: Healthline

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]