Specifické příznaky mozkové mrtvice vyskytující se spíše u žen

Fotografie: Freepik

Mozková mrtvice, jinak také cévní mozková příhoda, je situace, kdy buňky v mozku nepřijímají dostatek kyslíku kvůli sraženině a to vede k jejich odumírání. Mrtvice může vést k ochrnutí části těla, nebo může mít člověk problémy s řečí. Nemoc má ale i horší důsledek. Například v Brazílii zemře každá rok na tuto mozkovou příhodu asi 68 tisíc lidí. Většina z nich je starší 65 let. Postihnout ale může i mladší část populace.

  • v České republice jde o druhou nejčastější příčinu smrti
  • pro jednu třetinu takto nemocných lidí jde o smrtelnou nemoc
  • každoročně je evidováno přibližně 38 000 nových případů

Více trpí cévní mozkovou příhodou ženy, přičemž nemoc u nich vede k tragičtějšímu konci. Můžeme si říci některé indikace, které jsou varovnými signály. Je podstatné si uvědomit, že u každého pohlaví mohou být některé příznaky odlišné. Mezi příznaky, které jsou obvykle totožné pro ženy i muže patří závratě, rozmazané vidění, špatná řeč a paměť, necitlivost či paralýza jedné strany těla. Rizikovými faktory obou skupin jsou obezita, kouření, cukrovka i zvýšený cholesterol.

Některé příznaky jsou u žen odlišné

Poté jsou tu specifické příznaky vyskytující se spíše u žen, nicméně neznamenají automaticky, že dotyčná trpí daným onemocněním. Mezi takové příznaky patří škytavka, mdloby a celkově pocity slabosti, bolesti, dýchavičnost, halucinace, nevolnost, křeče, změna osobnosti. Riziko mrtvice je také vyšší u žen užívajících hormonální antikoncepci či těch, které jsou v posledním trimestru těhotenství.

Příznaky uvedené výše nemusí vždy znamenat, že dotyčný člověk trpí cévní mozkovou příhodou. Je však důležité mít se na pozoru a vždy bychom raději svůj stav měli konzultovat s lékařem. Pro rychlou domácí diagnózu, která člověka může poslat k lékaři, je metoda FAST. Ta zobrazuje základní příznaky mrtvice, a to F – face drooping (padající čelist), A – arm weakness (asymetrie pohybu pravé a levé paže), S – speech difficulty (obtíže s mluvením), T – time to call (co nejrychleji si zavolat pomoc).

Člověka, u kterého máme podezření na mrtvici, můžeme požádat o provedení úkonů, které případně odhalí nesrovnalosti ve výše zmíněných částí těla a tělesných funkcích. Pokud je provení nesouměrné či zpožděné, může to být příznak.

Rychlost tu hraje velkou roli

Právě poslední krok metody FAST je velmi důležitý, protože čas v tomto případě hraje velkou roli. Každou minutou v mozku zaniknou 2 miliony mozkových buněk společně se 14 miliony nervových spojení.

Největším rizikovým faktorem vzniku cévní mozkové příhody je tzv. fibrilace síní. Jde o ischemickou cévní mozkovou příhodu. Ta je způsobena nepravidelným stahováním horních oddílů srdce. Při tom dochází k nedostatečnému vyprázdnění síní a hrozí riziko vzniku krevní sraženiny. Ty se mohou uvolnit a doputují až do mozku, kde ucpou mozkovou cévu.

Fotografie: Freepik

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]